Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
МЕДЯНИК Володимир Юрійович

МЕДЯНИК Володимир Юрійович

 

Доцент кафедри підземної розробки родовищ, кандидат технічних наук. Працює на кафедрі з 2000 р. після закінчення аспірантури.

З 2004 р. працював інженером інноваційного відділу науково-дослідної частини Національного гірничого університету, а за сумісництвом науковим співробітником кафедри ПРР. З 2005 р. – асистент кафедри підземної розробки родовищ, а за сумісництвом – провідний інженер інноваційного відділу НДЧ НГУ. У жовтні 2005 р. захистив кандидатську дисертацію.

З вересня 2006 р. працює доцентом на кафедрі підземної розробки родовищ, за сумісництвом – провідний інженер інноваційного відділу науково-дослідної частини НГУ. Під час виконання науково-дослідної роботи проведено аналіз прогресивних інноваційних технологій видобутку родовищ. Також приймав участь у госпдоговірних тематиках виконуючи шахтні натурні виміри на шахтах ДП «Свердловантрацит» і ВАТ «Павлоградвугілля».

Працюючи на посаді доцента кафедри підземної розробки родовищ Національного гірничого університету викладає наступні дисципліни «Геотехнології гірництва», «Проектування гірничого виробництва», «Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин», «Основи гірничого виробництва», «Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація», «Моделювання виробничих процесів», «Гірничо-комп’ютерна графіка». З 2007 р. є членом Державної екзаменаційної комісії, веде курсове та дипломне проектування у студентів
3-5 курсів.

Медяник В.Ю. є заступником завідувача кафедри з наукової роботи, координатором студентського наукового товариства НГУ. Виконує обов’язки вченого секретаря секції методичної комісії з напряму «Гірництво», вченого секретаря Науково-методичної ради за галуззю знань 0503 «Розробка родовищ корисних копалин», НМК секції «Видобування корисних копалин», є дійсним членом комісії з акредитації навчальних закладів України, виконує обов’язки вченого секретаря наукового міжкафедрального семінару зі слухання кандидатських та докторських дисертацій Вченої ради Д 08.08003.

За програмою Науково-освітнього центру (НОЦ) «Стійкість геотехнічних систем: процеси, явища, ризики» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Фонду цивільних досліджень і розвитку США та Національного гірничого університету підготував конкурсну наукову роботу «Підвищення стійкості підготовчих виробок при відробці пологих вугільних пластів на великих глибинах» під напрям: «Создание теоретической основы и принципов эффективного функционирования многокомпонентной системы добычи сырья и производства энергии в разнообразных ландшафтно-геологических условиях» та «Обоснование фундаментальных геотехнических критериев разработки топливного, рудного и нерудного сырья на разных месторождениях» і став призером цього індивідуального гранту, а також колективного гранту «Обґрунтування геотехнологічного імітаційного моделювання системи видобування тонких вугільних пластів технікою нового рівня». Також виграв грант на участь у конференції Навчально-освітнього центру (НОЦ), фонду CRDF, і був учасником симпозіуму «Неделя горняка-2009», де представляв українську делегацію в Московському державному гірничому університеті.

Медяник В.Ю. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (Постанова КМ України Наказ МОН України №15/20-632 від 23.05.2007).

Публікації

Автор «Довідника з гірничошахтного обладнання дільниць вугільних і сланцевих шахт», монографії «Підвищення стійкості підготовчих виробок при розробці пологих вугільних пластів на великих глибинах» та навчальних посібників «Геомеханічні основи підвищення стійкості підготовчих виробок» та «Геотехнології гірництва. Ч. 1. Спорудження гірничих виробок» та ще 42 наукових праць.


Основні публікації за останні роки

1. Колоколов О.В., Медяник В.Ю., Бескровный В.И. Оставление породы в шахте как фактор повышения эффективности разработки угольных пластов на больших глубинах // Науковий вісник НГУ. – 2006. – №9. – С. 26-30.

2. Medyanyk V.Ju., Korsz P.P. Repairless maintenance of development workings at exploitation of thin flat coal seams on big depths // Międzynarodowy kongres XVII School of Underground Mining – International Mining Forum 2008. – Poland. Kraków-Szczyrk, 25-29 lutego 2008 rok. – P. 571-578.

3. Табаченко М.М, Медяник В.Ю., Тищенко С.О. Спосіб розвантаження для покращення стійкості підготовчих виробок // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2008. – С. 258-262.

4. Дичковський Р.О., Медяник В.Ю., Руських В.В. Геотехнологічне імітаційне моделювання системи видобування тонких вугільних пластів технікою нового рівня // Межвед. сб. науч. трудов. «Геотехническая механика». ИГТМ НАН Украины. – Д., 2008. – Вып. 77. – С. 62-73.

5. Бондаренко В.И., Почепов В.Н., Медяник В.Ю., Демидов М.С. Эффективная технология безлюдной добычи угля на весьма тонких пластах // Зб. наук. праць НГУ №31. – Д.: НГУ, 2008. – С. 42-48.

6. Медяник В.Ю. Формування склепіння рівноваги над підготовчою виробкою за допомогою смуг змінної жорсткості – як спосіб її охорони і підтримки / Межвед. сб. науч. трудов. «Геотехническая механика». ИГТМ НАН Украины. – Д., 2009. – Вып. 81.– С. 173-183.

7. Медяник В.Ю., Ткачук І.В. Технологія зведення охоронних смуг змінної жорсткості при комбінованій системі розробки пологих вугільних пластів на глибоких горизонтах
// Науковий вісник НГУ. – 2010. – №1 – С. 39-44.

8.  Табаченко М.М. Дичковський Р.О. Фальштинський В.С. Медяник В.Ю. Довідник з гірничого обладнання дільниць вугільних і сланцевих шахт. (Довідник). Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011.

9. A. Yavors’kyy, O. Yavors’ka, V. Medyanyk, T. Morozova. Determining Earth surface deformations using boundary element method. Materialy Szkoly Eksploatacji Podziemnej, Krakow, 2011

10. В.В. Фомичёв, В.Ю. Медяник, А.И. Скитенко, М.В. Снигур Особенности использования резино-воздушной армированной крепи на шахтах Западного Донбасса // Науковий вісник НГУ. – 2012. – №1.

11. В.В. Фомичёв, В.Ю. Медяник, А.И. Скитенко, М.В. Снигур Перспективы применения и конструктивные особенности резино-воздушной армированной крепи // Науковий вісник НГУ. – 2012. – №2.