Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Науково-дослідна робота (Р.О. Дичковський)-2

Розробка наукових принципів екологізованих технологій свердловинної підземної газифікації вугілля (СПГВ)

 

Керівник НДР: канд. техн. наук, доц. Р.О. Дичковський

Виконавчий керівник: канд. техн. наук, доц. В.С. Фальштинський

 

Метою роботи є створення наукових принципів просторово-компактної, маловідходної технології видобування та комплексної переробки вугільних пластів у замкнутому виробничому циклі на місці їх залягання з отриманням енергії, паливних газів і хімічної сировини.

Були одержані наукові основи створення просторово-компактної маловідходної технології видобування та комплексної переробки вугільних пластів у замкнутому виробничому циклі на місці їх залягання з отриманням енергії, паливних газів і хімічної сировини, а також обґрунтована геомеханічна модель поведінки породної товщі, термохімічний баланс процесу підземної газифікації та розроблені технологічні параметри радикальних схем і конструкцій підземних газогенераторів.

Робота направлена на забезпечення екологічної складової при підземній газифікації вугілля. У результаті виконання роботи були визначені наступні результати:

– визначено вплив витоків продуктів газифікації вугільних пластів на екологічну обстановку в районі експлуатації підземного газогенератора;

– способи боротьби із проривами газу ПГВ на поверхню при розгерметизації поверхневого газогенератора;

– способи утилізації і переробки газового конденсату і сірководню на станціях «Підземгаз»;

– прогноз газо-хімічного режиму і складу підземних вод при газифікації вугільних пластів;

– забезпечення екологічності пост-виробничих теренів після завершення роботи підземного газогенератора.


Формування області ін’єктування порід покрівлі над підземним газогенератором з урахуванням техногенної тріщинуватості

 

Наукове значення полягає у створенні наукових принципів функціонування просторово-компактної, маловідходної технології видобування та комплексної переробки вугільних пластів у замкнутому виробничому циклі на місці їх залягання з отриманням енергії, паливних газів і хімічної сировини.  

Практичне значення полягає у розробці технологічних схем виконання підземних газогенераторів із розкриттям запасів з поверхні чи безпосередньо з існуючих шахтних виробок.

Результати роботи впроваджені при проектуванні експериментального підземного газогенератора на шахті «Барбара» (Польща), а також при виконанні стендових установок підземної газифікації вугілля у лабораторії радикальних геотехнологій Національного гірничого університету.