Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Науково-дослідна робота(В.І. Бондаренко)-4

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ НА БАЗІ ЇХ ПРОСТОРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. В.І. Бондаренко

Керівник проекту: канд. техн. наук, доц. В.В. Руських

 

Метою роботи є автоматизація процесів проектування і складання технічної документації очисних робіт.

У результаті виконання роботи були отримані наукові основи моделювання підземних гірничих робіт на базі їх просторового відображення. Створено алгоритм переходу від класичного проектування гірничих робіт до електронного. Розроблений алгоритм враховує абстрагування, інкапсуляцію, модульність, ієрархію, типізацію і паралелізм.

Абстрагування концентрує увагу на зовнішніх особливостях об'єкту і дозволяє відділити найістотніші особливості поведінки від неістотних. Вибір правильного набору абстракцій для заданої наочної області є головною задачею об'єктно-орієнтованого проектування.

Інкапсуляція служить для того, щоб ізолювати контрактні зобов'язання абстракції від їх реалізації.

Модульність – розділення програми на фрагменти, які компілюються по окремості, але можуть встановлювати зв'язки з іншими модулями.

Ієрархія – впорядкування абстракцій, розташування їх по рівнях.

Типізація – спосіб захиститися від використовування об'єктів одного класу замість іншого, або принаймні управляти таким використовуванням.

Практичним результатом роботи є система вирішення задач проведення гірничих робіт.

Система автоматизованого проектування гірничих робіт відповідає наступним вимогам:

 

– задовольняє заданим функціональним специфікаціям;

– злагоджена з обмеженнями, що накладаються устаткуванням;

– задовольняє явним і неявним вимогам щодо експлуатаційних якостей та використовуванню ресурсів;

– задовольняє явним і неявним критеріям дизайну продукту;

– задовольняє вимогам до самого процесу розробки, таким, наприклад, як тривалість і вартість, а також залучення додаткових інструментальних засобів та дозволяє вирішувати наступні задачі:

Задачі

Реалізація в програмному

забезпеченні

– поточне і перспективне планування ведення гірничих робіт;

– складання планів ведення очисних робіт, як для виїмкової ділянки, так і для усього шахтного поля в цілому;

– ведення бази даних геологічної інформації;

– ведення графічної документації.

– обробка маркшейдерських даних, побудова імітаційної моделі гірничих виробок за даними теодолітних зйомок, як на планах і розрізах, так і в тривимірному відображенні;

– відображення в тривимірному просторі розташування гірничих виробок, геологічних (рудного тіла) і технологічних (очисна камера, закладка виробленого простору) контурів;

– взаємодія перерізів у тривимірній моделі з документами планів гірничих робіт.

– проектування буріння свердловин при різних гірничо-геологічних і технологічних параметрах;

– визначення технологічних параметрів віял і рядів експлуатаційних свердловин і їх графічне відображення.

– розрахунок витрат вибухових матеріалів, об'єм відбитої рудної маси, небезпечних зон по дії ударних повітряних хвиль і сейсмобезпечної відстані для інженерних споруд і підземних гірничих виробок, час провітрювання копальні після масового вибуху,

– робота з системою AutoCAD.

– автоматичне складання звітів за отриманими даними.

Система автоматизованого проектування застосовується для проектування видобувних робіт в умовах ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат».