Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Науково-дослідна робота(В.І. Бондаренко)-5

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З РОЗРАХУНКУ ПОВІТРЯРОЗПОДІЛУ ШАХТ ТА ВЕДЕННЮ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДІЛЬНИЦЬ ВТБ

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. В.І. Бондаренко

Керівник проекту: канд. техн. наук, доц. В.В. Руських

 

Сучасні гірничі підприємства мають велику протяжність гірничих виробок і часто ведуть експлуатацію родовища в складних гірничо-геологічних умовах. Зі збільшенням глибини розробки корисної копалини зростає виділення отруйних і небезпечних газів, підвищується температура повітря, що спричиняє погіршення контролю і керування розподілом повітря по гірничих виробках. Це в свою чергу викликає витрати великої кількості електроенергії, споживаної вентиляторами головного провітрювання шахт. У процентному відношенні воно досягає 40% від загальних витрат підприємства, що складає
3-5 млн. грн/ рік.

Провітрювання вугільних шахт здійснюється за рахунок штучних і природних джерел тяги, раціонального розташування гірничих виробок і вентиляційних споруд різного типу. Забезпечення виробок необхідною кількістю повітря є одним з головних завдань, що регулярно вирішуються ІТР дільниць вентиляції гірничих підприємств та депресивними службами. Складність шахтних вентиляційних мереж, їх розгалуженість, нелінійність рівнянь, що описують рух повітря в гірничих виробках, роблять практично неможливим оптимально вирішувати задачі розподілу повітря без застосування ЕОМ.

На сьогоднішній день сучасні мови програмування дозволяють створюва-ти імітаційні моделі розподілу повітря підземних гірничих підприємств.

Метою створення програмного забезпечення є автоматизація процесів ведення технічної документації на ділянці вентиляції, що дозволить понизити людські витрати при розрахунках, а також оптимально розподілити повітря по гірничим виробкам, що у свою чергу призведе до зниження витрат електроенергії споживаної ВГП.

Програмне забезпечення вирішує наступні основні задачі:

1. Розрахунок кількості повітря, і створення бази даних:

– розрахунки розподілу повітря по гірничим виробкам шахти;

– розрахунок кількості повітря, необхідного для провітрювання тупикових виробок;

– розрахунок кількості повітря, необхідного для провітрювання очисних виробок;

– розрахунок кількості повітря, необхідного для провітрювання камер;

– розрахунок кількості повітря, необхідного для провітрювання виробок, що погашаються і підтримуються;

– розрахунок аварійних режимів провітрювання шахти;

– створення бази даних (засобів пожежогасіння, пилоподавлення, засобів індивідуального і колективного захисту) для обліку і звітності перед вищими інстанціями і контролюючими органами.

2. Створення схеми шахтної вентиляційної мережі за аеродинамічними опорами гілок, джерелам тяги і за схемою вентиляційних з'єднань; для вирішення задач розподілу повітря.

3. Складання звітної документації ділянки вентиляції.


Задачі

Реалізація в програмному

забезпеченні

1. Оптимальний розподіл повітря по підземних гірничих виробках.

2. Перспективний розвиток гірничих робіт в питаннях провітрювання.

3. Стійкість провітрювання очисних та підготовчих виробок.

4. Розрахунок аварійних режимів провітрювання.
5. Пошук оптимальних параметрів роботи вентиляторів головного провітрювання для зниження витрат електроенергії.
6. Моделювання роботи головних вентиляційних установок, як осьових, так і відцентрових у режимах: нормальний, реверсивний, зупинка.
7. Моделювання провітрювання тупикових виробок за допомогою вентиляторів місцевого провітрювання.
8. Моделювання природної тяги та теплової депресії.
9. Ведення звітної документації дільниці вентиляції та інших завдань, пов’язаних з провітрюванням.

 

Реалізація проекту з поліпшення систем провітрювання проводилася на шахтах ВАТ «Павлоградвугілля». Для їх умов були побудовані імітаційні моделі розподілу повітря, що дозволило проводити моделювання системи провітрювання не тільки в лабораторних умовах інституту-розробника, але і на підприємствах та розробляти рішення з поліпшення систем провітрювання.