Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Науково-дослідна робота (О.М. Кузьменко )

НАУКОВІ ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ ГЕОМЕТРИЧНИХ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ГІРНИЧИХ РОБІТ

 

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. О.М. Кузьменко

 

Мета роботи – розробка наукових основ визначення параметрів геометричних інтегрованих систем планування інтенсифікації гірничих робіт при розробці вугільних пластів високомеханізованими комплексами на підґрунті геомеханічної ситуації, що визначається стійкістю системи «гірничі процеси-технологічні параметри системи розробки-оточуючі літологічні різниці гірського масиву».

Основні наукові результати полягають у тому, що вперше для гірничо-геологічних умов Донбасу та Львівсько-Волинського басейну встановлені:

– алгоритм функціонування інтегрованої системи інтенсифікації гірничих робіт для визначення геометричних параметрів системи розробки та ефективної технології відпрацювання запасів вугілля за допомогою високомеханізованих очисних комплексів відповідно до гірничо-геологічних умов залягання вугільних пластів;

– впливові чинники на застосування інтенсифікації гірничих робіт при добуванні вугілля на шахтах Донбасу;

– закономірності формування геоінформаційних технологій і керування процесом планування розвитку підземних гірничих робіт;

– системи забезпечення роботи очисних вибоїв інформаційним матеріалом та його застосування при проектуванні гірничих робіт.

Наукове значення розробки полягає у встановлені закономірностей формування геоінформаційних технологій і керування процесом планування розвитку підземних гірничих робіт на підґрунті інформаційного матеріалу забезпечення проектних робіт.

Практична цінність роботи полягає у наступному:

– розроблено методику визначення ефективного впровадження геометричних параметрів системи розробки та ефективної технології відпрацювання запасів вугілля за допомогою високомеханізованих очисних комплексів відповідно до гірничо-геологічних умов залягання вугільних пластів.

Загальна блок-схема алгоритму геометричних інтегрованих систем з планування інтенсифікації гірничих робіт при розробці вугільних пластів

 

Реалізація результатів роботи полягає у впровадженні алгоритму функціонування інтегрованої системи інтенсифікації гірничих робіт для визначення геометричних параметрів системи розробки та ефективної технології відпрацювання запасів вугілля за допомогою високомеханізованих очисних комплексів відповідно до гірничо-геологічних умов залягання вугільних пластів в проекти шахт, що розробляються інститутом «Дніпродіпрошахт».