Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Науково-дослідна робота (О.М. Кузьменко)-2

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ВПЛИВУ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РОЗРОБКИ ВУГЛЕВОДМЕТАНОНАСИЧЕНОГО ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ

 

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. О.М. Кузьменко

 

Мета роботи – встановлення закономірностей зміни стану вуглеводметанонасиченого геологічного середовища при її інтенсивному навантаженні в залежності від планувальних рішень при підготовці виїмкових стовпів з урахуванням заходів колективної безпеки.

Основні наукові результати полягають:

– у встановленні закономірностей зміни напружено-деформованого стану в зонах, що межують на сполученні гірничих виробок, і впливових факторів на забезпечення колективної безпеки при видобуванні вугілля у довгих виїмкових стовпах;

– у розробці аналітичних залежностей впливу навантаження гірського масиву на виділення газу з метанонасиченого геологічного середовища при інтенсифікації його розробки на планувальні рішення з підготовки запасів і стану колективної безпеки;

– у встановленні впливових факторів на забезпечення колективної безпеки при добуванні вугілля у довгих виїмкових стовпах;

– у визначенні аналітичних залежностей впливу навантаження гірського масиву на виділення газу з метанонасиченного геологічного середовища;

– у встановленні закономірностей зміни напружено-деформованого стану порід при інтенсивному навантаженні масиву;

– у встановленні закономірностей зміни стану вуглеводметанонасиченого середовища в залежності від інтенсивності навантаження при відпрацюванні вугільного пласта на шахтах.

Залежності зміни параметрів напружено-деформо-ваного стану порід основної покрівлі залежно від швидкості посування очисного вибою: 1, 2 – відповідно криві зміни згинаючих моментів при швидкості 1 і 6 м/добу; 3, 4 – відповідно криві зміни еквіва-лентних напружень при тих же швидкостях посування

 


Графік залежності добового видобутку з очисного вибою від довжини лави

 

Залежності параметрів зони опірного тиску від швидкості посування очисного вибою при розшаруванні порід: а) опускання та підняття перших шарів покрівлі та підошви, б) еквівалентних напружень


Встановлені закономірності зміни напружено-деформованого стану в зонах, що межують на сполученні гірничих виробок, і впливових факторів на забезпечення колективної безпеки при видобуванні вугілля у довгих виїмкових стовпах з урахуванням залежностей впливу навантаження гірського масиву на виділення газу з метанонасиченого геологічного середовища при інтенсифікації його розробки на планувальні рішення з підготовки запасів.

Розроблені технічні рішення з підготовки запасів в шахтному полі і топології шахтних мереж гірничих виробок при інтенсивному навантаженні на гірський масив.

Впроваджено технічні рішення з підготовки запасів у шахтному полі і топології шахтних мереж гірничих виробок при інтенсивному навантаженні на гірський масив на шахтах ВАТ «Павлоградвугілля» і ДП «Свердловантрацит».