Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Науково-дослідна робота(В.І. Бондаренко)-7

ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ГІРСЬКОГО МАСИВУ НАВКОЛО ПОВІТРОПОДАЮЧОГО ШТРЕКУ Ш. «ЧЕРВОНИЙ ПАРТИЗАН» ДП «СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» ТА ВИДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ, КРІПЛЕННЯ І ПІДТРИМКИ

 

Керівник НДР: д-р техн. наук В.І. Бондаренко

 

Метою роботи є встановлення закономірностей напружено-деформованого стану (НДС) порід покрівлі, підошви й боків, а також рамного кріплення повітроподаючого штреку на ДП «Свердловантрацит».

Основні наукові результати полягають:

– в обґрунтуванні та розробці геомеханічної моделі, яка включає основні елементи системи «породний масив-кріплення виробки», обов’язкових до врахування і спільному розгляду при описі НДС порід навколо виїмкового штреку;

– у встановленні комплексу нових закономірностей впливу параметрів вугільного пласта, структури й механічних характеристик породних шарів вуглевміщуючої товщі на напружено-деформований стан елементів системи «породний масив-кріплення виробки»;

– в обґрунтуванні технічних пропозицій щодо підвищення стійкості пластових виробок.


Епюра приведених напружень у рамному кріпленні повітроподаючого штреку

 

Перспективним напрямком розвитку подальших досліджень є вдосконалювання конструкції і обґрунтування параметрів податливого рамно-анкерного кріплення, що забезпечує підвищену стійкість пластових виробок і зниження матеріалоємності кріплення. Наукова база реалізації цього напрямку полягає у встановленні закономірностей впливу на НДС системи «гірський масив-кріплення» параметрів конструктивно-технологічних схем зміцнення бічних порід, перерозподіл навантаження на несучі елементи кріплення і визначенні раціональних їх значень залежно від гірничо-геологічної ситуації кріплення й підтримки виробок.

Для найбільш складної за гірничо-геологічними умовами ділянки виробки обґрунтовані всі основні параметри моделі геомеханічної системи «гірський масив-кріплення», які більш адекватно відображають основні умови підтримки повітроподаючого штреку пласта .

Підвищення стійкості порід підошви рекомендується виконувати за одним із двох напрямків зміцнення: сумішами, що твердіють, або встановленням анкерів. Сутність рекомендацій побудована на виявлених закономірностях формування НДС системи «гірський масив-кріплення» і враховує механізм проявів здимання.

Рекомендації зі зміцнення порід підошви сумішами, що твердіють, побудовані з урахуванням дії двох основних геомеханічних факторів: утворення області з двома взаємно перпендикулярними системами тріщин; свідоме відставання робіт зі зміцнення порід підошви від прохідницького вибою для часткового розкриття тріщин і їх наступного омонолічування з метою створення цілісної породо-цементної несучої плити.

Рекомендації з анкерного зміцнення засновані на врахуванні розмірів області поширення горизонтальної тріщинуватості й запобігання розшарування піщаника системою полімерних анкерів з обов'язковим попереднім натягом.

Схема анкерного зміцнення порід підошви
Схема зміцнення порід підошви піщано-цементним розчином