Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Науково-дослідна робота(В.І. Бондаренко)-9

РОЗРОБКА ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ ПО ЗГРУДКУВАННЮ АНТРАЦИТОВИХ ШТИБІВ І ШЛАМІВ, БУРОГО ВУГІЛЛЯ І ЇХ КОМБІНАЦІЙ НА ОСНОВІ УСТАНОВКИ ХОТ-3 ДЕТАЛЬНОЮ ПРОРОБКОЮ ПИТАНЬ

 

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. В.І. Бондаренко

 

Метою проекту є розробка та апробація технології згрудкування антрацитових штибів та бурого вугілля. Введення в сировинну базу України твердого палива такого ресурсу як забалансові відходи вуглезбагачення, накопичені у великій кількості за останні декілька десятиріч у шламових відстійниках і мулонакопичувачах вуглезбагачувальних фабрик. Забезпечення населення дешевим побутовим паливом, створення нових робочих місць.

Науково обґрунтовані можливості згрудкування антрацитових штибів при низькому тиску і температурі з використанням бурого вугілля у якості в’яжучого матеріалу.

Одним із можливих напрямків комплексної переробки і використання ресурсів забалансового кам’яновугільного палива може бути їх згрудкування при низьких температурах і тисках без попереднього збагачення з використанням низькозольного бурого вугілля в якості в’яжучої речовини.

Проведений в цій роботі комплекс досліджень технології згрудкування кам’яновугільних штибів і шламів з використанням в якості добавки в’яжучого бурого вугілля дозволяє зробити слідуючи висновки:

– існуючі на теперішній час у вітчизняній та закордонній практиці технології переробки вугільних шламів є достатньо ефективними, однак потребують великого тиску від 75 до 120 МПа. Крім того, в нашій країні має місце дефіцит дешевого і технологічно ефективного обладнання для гравітаційної переробки техногенних родовищ, які з’явились у процесі виробничої діяльності вуглезбагачувальних фабрик;

– одним із перспективних напрямків підвищення споживчих, з точки зору використання у якості енергетичного палива, властивостей кам’яновугільних шламів може бути їх згрудкування разом із бурим вугіллям.

Технологія згрудкування може бути реалізована в механізмі шнекового пресу, при цьому її основні показники наступні:

– зольність – до 35%;

– вологість – 5-15%;

– теплотворна здатність палива – 3500-6500 ккал/кг.

Установка ХОТ-3
Робота установки ХОТ-3

 


Паливні брикети з антрацитових шламів та бурого вугілля

 

Сфера застосування:

– використовування на теплових електростанціях;

– обігрівання приміщень печами побутового призначення;

– спалювання в котельних місцевого значення;

– спалювання у киплячому шарі;

– використання в сушильних печах;

– опалення поїздів на залізниці;

– опалення оранжерей і теплиць. 

Реалізація результатів роботи полягає у розробці технічної документації на шнекову установку для виготовлення згрудкованого палива. Було виготовлено серію шнекових пресів ХОТ-3. Проведенні лабораторні дослідження отриманих на цій установці паливних брикетів. Розраховані основні параметри технологічної лінії для виготовлення паливних брикетів із антрацитових шламів і бурого вугілля.