Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Науково-дослідна робота(В.І. Бондаренко)-10

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ І ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ З ВИБОРОМ СЕРІЙНОГО ТА СТВОРЕННЯМ СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ПО ЗГРУДКУВАННЮ ВИСОКОЗОЛЬНОГО ШЛАМУ НА ОСНОВІ АДГЕЗІЙНО-ХІМІЧНОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ ВУГІЛЬНОЇ СИРОВИНИ З ЦІЛЛЮ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ В КОТЛАХ ЦКШ (ЦИРКУЛЮЮЧОГО КИПЛЯЧОГО ШАРУ)

 

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. В.І. Бондаренко

 

Мета роботи – розробка принципово нової технології згрудкування високозольних вугільних шламів, що відрізняється від відомих високою технологічною ефективністю, низькими енерговитратами, доступністю й рентабельністю переробки. Проектування технологічної лінії для згрудкування високозольного вугільного шламу. Розробка робочих креслень шнекової брикетуючої установки ХОТ-31М. Вибір серійного обладнання для технологічної лінії. Проведення лабораторних і промислових випробувань паливних брикетів вироблених за технологією холодного згрудкування.

Обґрунтовані параметри технології адгезійно-хімічної агломерації промпродукта й проведені її промислові випробування, які дозволили довести можливість одержання згрудкованого енергетичного палива з високими якісно-кількісними показниками. 

Перспективним напрямком розвитку подальших досліджень є вдосконалювання конструкції брикетувальної установки, обґрунтування параметрів згрудкування при низьких температурах і тисках без попереднього збагачення з використанням при необхідності бурого вугілля в якості сполучного і різних добавок, що дозволить інтенсифікувати процес одержання гранульованого палива.

Практична цінність роботи полягає у наступному: вугільні шлами можуть стати надлишковим і дешевим видом палива. На вуглезбагачувальних фабриках України до теперішнього часу розташовано 196 шламових відстійників й мулонакопичувачів, у яких заскладовано близько 116 млн. т шламових продуктів, у тому числі 51 млн. т забалансових шламів зольністю 45-60%.  Практично всі вони можуть бути перероблені й ефективно використані у вигляді згрудкованого палива. Споживачами цього виду палива можуть бути промислові й комунально-побутові котельні, а також інші теплогенеруючі установки, що використають у якості палива дорогі й дефіцитні марки вугілля і рідке паливо.

Установка  ХОТ-31М
Випробування установки ХОТ-31М

 

Крім прямої економії засобів від переходу на більш дешевий вид палива, переведення котлів на спалювання згрудкованого палива вирішує й ряд інших завдань, у тому числі забезпечує високу екологічність роботи котлів за рахунок більш повного вигоряння горючих речовин, що знаходяться  у складі мінерального палива. Технічно недосконалі способи спалювання твердого палива, фізичне зношування котлів й інші фактори визначають значення ККД котлів, у середньому, у розмірі до 50%, що значно здорожує теплову енергію й веде до перевитрати палива. Використання згрудкованих видів палива є стимулом до переходу ТЕЦ на спалювання в котлах з циркулюючим киплячим шаром.

Розроблено ескізний проект технологічної лінії для виготовлення паливних брикетів. Розроблені робочі креслення модернізованої установки ХОТ-31М.


Схема технологічної лінії для виготовлення згрудкованого палива