Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Науково-дослідна робота(В.І. Бондаренко)-2

НАУКОВІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУ СТІЙКОСТІ ВИРОБОК У ДРІБНОШАРУВАТОМУ МАСИВІ З УРАХУВАННЯМ ПРОГРЕСИВНИХ СИСТЕМ РОЗРОБКИ

 

Керівник НДР: д-р техн. наук В.І. Бондаренко

Відповідальний виконавець: д-р техн. наук І.А. Ковалевська

 

Мета роботи полягає у підвищенні стійкості підземних виробок у дрібношаруватому масиві на базі встановлення закономірностей щодо оптимізації параметрів силової взаємодії системи «шаруватий масив-кріплення виробки».

Основні наукові результати полягають:

– в аналітичному прогнозуванні здиманні підошви виробки;

– в обґрунтуванні, дослідження і оптимізації напружено-деформованого стану геомеханічної моделі «шаруватий масив-кріплення виробки»;

– в обґрунтуванні та дослідженні геомеханічної моделі граничного стану шаруватого масиву у зоні непружних деформацій;

– в оцінці впливу механічних властивостей порід у позамежному стані на поле напружень та деформацій;

– у розробці методу прогнозу здимання підошви та стійкості виробок в умовах шахт Західного Донбасу та впровадження у нормативно-технічну документацію;

– у розробці програмного забезпечення імітаційної моделі сучасної шахти.


Моделі структури вуглевміщуючої товщі порід Західного Донбасу

 

Вперше розроблена геомеханічна модель роботи системи «шаруватий масив-кріплення виробки» та врахований вплив структури та деформаційних характеристик порід вуглевміщуючої товщі на напружено-деформований стан системи.

Відзначені закономірності зв'язку розмірів зони граничного стану слабкого шаруватого масиву навколо виробки з його геомеханічними параметрами та зроблена оцінка впливу механічних властивостей порід у позамежному стані на поле напружень та деформацій у системі.

Розроблено метод прогнозу взаємозв'язку здимання підошви та стійкості виробок в умовах шахт Західного Донбасу.

Розроблено нормативно-технічну документацію з розрахунку раціональних параметрів системи «шаруватий масив-кріплення виробки» та розроблені паспорти проведення, кріплення та підтримки підготовчих виробок.