Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Науково-дослідна робота (І.А. Ковалевська)

НАУКОВІ ПРИНЦИПИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ГІРНИЧИХ РОБІТ

 

Керівник НДР: д-р техн. наук І.А. Ковалевська

Відповідальний виконавець: канд. техн. наук Р.О. Дичковський

 

Метою роботи є розробка наукових основ визначення параметрів імітаційних моделей та алгоритму інтегрованих систем інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні вугільних пластів.

Науково обґрунтовано логічне поєднання окремих видів гірничих робіт в одну інтеграційну систему планування інтенсифікації гірничих робіт у гірничо-геологічних умовах діючих шахт України з впровадженням комп’ютерних технологій для оперативного корегування виробничих процесів з видобутку вугілля. 

Основні наукові результати полягають:

– в аналізі геоінформаційних технологій у процесі планування інтенсифікації гірничих робіт при багатофакторних впливових чинниках;

– у дослідженні складових чинників формування напружено-деформованого стану та управління гірським тиском у зоні впливу очисних робіт;

– у визначенні наукових напрямків алгоритму диференційованих систем при плануванні розвитку та напрямку відпрацювання запасів на шахтах;

– у встановленні характеру зміни гірничотехнічної ситуації у інтегрованій системі інтенсифікації гірничих робіт;

– у розробці методики та алгоритму створення імітаційної моделі усього комплексу шахти чи її окремих структурних одиниць.


Система автоматизованого контролю гірничого підприємства


Розроблено алгоритм та методику програмного забезпечення імітаційного моделювання технологічних процесів шахти з урахуванням зміни гірничо-геологічних, технологічних та гірничотехнічних чинників.

Результати роботи плануються до впровадження на підприємствах добувної галузі України. Перевага надається вугільним шахтам Міністерства палива та енергетики України. Розроблена методика може бути використана у вищих навчальних закладах та науково-дослідних інститутах при створенні програмного забезпечення, проектуванні процесів гірничого виробництва, моделюванні гірського середовища та розробці технологічної документації.