Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Науково-дослідна робота(В.І. Бондаренко)-3

НАУКОВІ ОСНОВИ КЕРУВАННЯ ПРОСТОРОВОЮ СИСТЕМОЮ «МАСИВ–КРІПЛЕННЯ» З УРАХУВАННЯМ ГРАНИЧНОГО І ПОЗАМЕЖНОГО СТАНУ ТА УНІФІКОВАНИМИ ЗАСОБАМИ КОНТРОЛЮ ГАЗОВИХ СУМІШЕЙ

 

Керівник НДР: д-р техн. наук В.І. Бондаренко

Відповідальний виконавець: д-р техн. наук І.А. Ковалевська

 

Мета роботи полягає у підвищенні стійкості підземних виробок у дрібношаруватому масиві на базі встановлення закономірностей щодо оптимізації параметрів силової взаємодії системи «шаруватий масив-кріплення виробки», а також у підвищенні надійності контролю вмісту метану в широкому діапазоні змін його концентрацій в умовах аварійного загазування гірничих виробок.

Основні наукові результати полягають:

– в обґрунтуванні просторової моделі зрушення шаруватого масиву слабких порід навколо виїмкової виробки для умов вугільних пластів Західного Донбасу;

– у проведенні комплексного дослідження напружено-деформованого стану системи «шаруватий масив-кріплення виїмкової виробки» за повною діаграмою деформування кожного зі складових її елементів і оцінці вірогідності отриманих результатів;

– у дослідженні закономірності утворення вибухонебезпечних газових сумішей і достовірності визначення в них метану при аварійних загазуваннях та тривалій експлуатації аналізаторів шахтного метану в гірничих виробках;

– в обґрунтуванні методу і розробці уніфікованих датчиків контролю метану, що забезпечують працездатність аналізаторів при аварійних загазуваннях;

– у розробці, на основі уніфікованих датчиків засобів контролю вибухонебезпечності газових сумішей у дегазаційних мережах і при утилізації шахтного метану;

– у визначенні наукових напрямків алгоритму моделювання технологічних процесів видобування руд буропідривним способом;

– у встановленні характеру зміни гірничотехнічної ситуації в інтегрованій системі інтенсифікації гірничих робіт.

Наукове значення роботи полягає у спільному врахуванні повних діаграм деформування кожного з елементів системи «шаруватий масив-кріплення виїмкової виробки» і порушених контактів між шарами вуглевміщуючої товщі слабких порід при прогнозуванні епюри переміщень контура кріплення виїмкової виробки, а також у науковому обґрунтуванні методів і засобів контролю вмісту метану на основі уніфікованого датчика з двома режимами вимірювань величин концентрації: до вибухових і після вибухових, що забезпечить достовірний контроль вибухонебезпечності, як в нормальних умовах експлуатації, так і при аварійних загазуваннях гірничих виробок, а також при визначенні вмісту метану в дегазаційних мережах.


Епюри повних переміщень у моделі на глибині Н = 400 м

 

На основі уніфікованих датчиків розроблені засоби контролю вибухонебезпечності газових сумішей в гірничих виробках, в дегазаційних мережах та при утилізації шахтного метану у всьому  діапазоні можливих змін концентрації метану.

Розроблено нормативно-технічну документацію з розрахунку раціональних параметрів системи «шаруватий масив-кріплення виробки»; розроблені паспорти проведення, кріплення та підтримки підготовчих виробок; розроблені та випробувані експериментальні зразки уніфікованих засобів контролю метану в гірничих виробках та дегазаційних мережах вугільних шахт.