Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Науково-дослідна робота(В.І. Бондаренко)-3

РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО РІШЕННЯ ПО ШВИДКІСНОМУ ПРОВЕДЕННЮ КВЕРШЛАГУ В МІЦНИХ ПОРОДАХ НА ШАХТІ «ДОВЖАНСЬКА-КАПІТАЛЬНА»

 

Керівник НДР: д-р техн. наук В.І. Бондаренко

Відповідальний виконавець: д-р техн. наук В.І. Бузило

 

На шахті «Довжанська-Капітальна» ДП «Свердловантрацит» відпрацювання підготовлених пластів вичерпується, і питання полягає у підготовці наступного, економічно доцільного пласта k6, для розкриття якого необхідно пройти похилий конвеєрний квершлаг (ПКК) і похилий допоміжний квершлаг (ПДК) по вельми міцних породах з коефіцієнтом міцності f = 17…20 за шкалою проф. М.М. Протод'яконова. Досвід проведення гірничих виробок по міцних породах показує, що на швидкість проведення впливають багато чинників, такі як технологічна схема проходки, застосування раціонального виду кріплення з урахуванням напружено-деформованого стану, вибір гірничопрохідницького обладнання, параметри буро-вибухових робіт. Перераховані чинники дають реальну можливість для економії засобів підривання, фізичної праці і зменшують час прохідницького циклу. Збільшення швидкості проведення квершлагів по вельми міцних породах є актуальним науково-технічним завданням.

Метою роботи є наукове обґрунтування технічного рішення по швидкісному проведенню квершлагу по вельми міцних породах на шахті «Довжанська-Капітальна» ДП «Свердловантрацит».

Основні наукові результати полягають:

– в обґрунтуванні типу бурильних машин і самохідних бурильних шахтних установок, отримані закономірності зміни швидкості буріння бурильних машин від коефіцієнта міцності порід за шкалою проф. М.М. Протод'яконова;

– у розрахунку і складанні трьох паспортів БВР стосовно конкретних гірничо-геологічних умов проведення квершлагу;

– в обґрунтуванні технічних пропозицій щодо збільшення швидкості проведення квершлагу у вельми міцних породах в умовах шахти «Довжанська-Капітальна» ДП «Свердловантрацит».

Наукове значення роботи полягає:

– в обґрунтуванні методики вибору параметрів кріплення з урахуванням напружено-деформованого стану масиву гірських порід;

– у детальному обґрунтуванні способів механізації при проведенні похилого конвеєрного квершлагу по вельми міцним породам;

– у виборі паспорта БВР, який рекомендований до застосування у даних гірничо-геологічних умовах.

Приведені фотографії свідчать про те, що рекомендований паспорт БВР з використанням прямого ступінчастого врубу підходить для застосування при проведенні квершлагу у вельми міцних породах.

Зовнішній вигляд вибою після проведення пробного вибуху

 

Вибір гірничошахтного обладнання і паспорта БВР дозволяють збільшити швидкість проведення похилого конвеєрного квершлагу по вельми міцним породам.

Обґрунтування раціональних параметрів буро-вибухових робіт при проведенні похилого конвеєрного квершлагу в породах з коефіцієнтом міцності ƒ=18...20 виконано на основі наукового узагальнення і аналізу передового вітчизняного і зарубіжного досвіду проведення виробок по міцним породам. Запропонований спосіб ведення буро-вибухових робіт знижує кількість шпурів зі 100 до 75 штук, витрати вибухових речовин і засобів ініціювання на 25%, витрати часу на БВР на 25% (з 535 на 402 хв.). Технологія ведення буро-вибухових робіт, що рекомендується, по вельми міцних породах дозволяє збільшити швидкість проведення квершлагу на 30%.