Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Науково-дослідна робота (Р.О. Дичковський)

Обґрунтування геотехнологічного імітаційного моделювання системи видобування тонких вугільних пластів технікою нового рівня

 

Керівник НДР: канд. техн. наук, доц. Р.О. Дичковський

Виконавчий керівник: канд. техн. наук, доц. В.Ю. Медяник

У роботі приймали участь: канд. техн. наук, доц. В.В. Руських,

студенти: Є.В. Тимошенко і Д.С. Солодьков

 

Метою роботи є створення фундаментальних основ функціонування геотехнологічного імітаційного моделювання системи інтенсифікації гірничих робіт при видобуванні тонких вугільних пластів.

У результаті виконаних досліджень розроблено:

– алгоритм програмного забезпечення імітаційного моделювання технологічних процесів застосування механізованих комплексів нового технічного рівня при відпрацюванні тонких вугільних пластів;

– методику імітаційного представлення сукупності технологічних, технічних та геомеханічних процесів гірничого виробництва;

– програмне забезпечення та UML діаграми (блок-схеми) імітаційного представлення технологічних процесів із залученням передових мов програмування та його адаптація до реальних гірничо-геологічних умов шахти.

Створення національними виробниками гірничодобувної техніки нового рівня дозволяє підвищити надійність роботи з видобутку вугілля. Це дає можливість збільшити довжину лави до ефективних параметрів економічної доцільності. На шляху просування очисного вибою геомеханічна ситуація може змінюватися. Гірничі роботи розвиваються динамічно в глиб гірського масиву. В тому ж напрямі накладаються техногенні поля напружень. Наявність різноманітних геодинамічних полів напружень в анізотропному геологічному середовищі впливає на напрям результуючого вектора напруження, який має різне значення залежно від його орієнтації в масиві. Розвиток гірничих робіт може співвідноситися по різному до найбільших значень вектора напруженості і це відображається на стійкості гірничих виробок.

За цих обставин, робота механізованого очисного комплексу залежить від своєчасної прогнозованої корекції технологічних параметрів відповідно зміні геомеханічної ситуації.

Скріншоти імітаційного представлення технологічної ситуації на видобувній дільниці

 

Автори запропонували цілковито відтворити комп’ютерну імітаційну модель дільниці, що дає можливість ефективно провадити моніторинг гірничих робіт та завчасно вносити необхідні технологічні зміни у процес видобування вугілля. Частково така робота виконана для шахти «Степова» ВАТ «Павлоградвугілля» із застосуванням механізованого комплексу КД-90. Скріншоти цього програмного забезпечення приведені на рис.

Наукове значення полягає у прогнозуванні виробничої та геомеханічної ситуацій на виймальній дільниці для внесення адекватних змін у технології видобування вугілля і способи управління гірським тиском, підвищенні ефективності роботи системи машин і механізмів шляхом своєчасного корегування технологічних параметрів і технічного складу, що застосовується для виймання вугілля.

Практичне значення полягає у розробці алгоритму та методики програмного забезпечення імітаційного моделювання технологічних процесів шахти із подальшим створенням пакету прикладних інформаційних програм.

Результати роботи впровадженні на шахтах ВАТ «Павлоградвугілля»,
ДП «Торезантрацит» та ДП «Львіввугілля», а також у навчальному процесі при викладанні спеціальних дисциплін кафедри.