Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
ОВЧИННІКОВ Микола Павлович

ОВЧИННІКОВ Микола Павлович

 

Доцент кафедри підземної розробки родовищ, кандидат технічних наук. Працює на кафедрі з 1969 року.

Викладає лекції з курсів «Процеси підземних гірничих робіт» та «Матеріалознавство» студентам очної та заочної форм навчання, проводить практичні заняття, керує дипломним та курсовим проектуванням. З вказаних курсів розроблено конспекти лекцій, методичні вказівки  для проведення практичних занять.

У 2006 році разом з В.С. Рахутіним та В.І. Сулаєвим приймав участь у написанні навчального посібника «Процеси підземних гірничих робіт», який в даний час переробляє в підручник з того ж курсу.

Разом з професором В.С. Рахутіним на шахті «Степова» ВАТ «Павлоградвугілля» проводив зйомку документального фільму про роботу нішенарізної машини для демонстрації студентам на практичних заняттях.

Приймає участь у виконанні держбюджетної тематики.

У 2008 році приймав участь в роботі польської Школи експлуатації підземної (м. Щирк), в секції «Актуальні проблеми гірничого виробництва». Микола Павлович доповідав про подовжню та поперечну стійкості секцій механізованого кріплення. Були відвідані дві польські шахти.

З 2009 р. під керівництвом проф. В.І. Бондаренка займається конструюванням установки для отримання газогідратів.

У листопаді 2009 р. був отриманий газогідрат із метану для вивчення властивостей і умов його утворення та розкладу.

Публікації

За час роботи на кафедрі отримані 2 авторські свідоцтва про винаходи і бронзову медаль ВДНГ СРСР, опубліковано більш 40 наукових праць і 1 монографія.

Основні публікації за останні роки

1. Овчинников Н.П., Расстрига В.П., Ульянич А.Н. Исследования взаимодействия механизированной крепи с боковыми породами при отработке пласта с закладкой присекаемых пород в выработанное пространство / Овчинников Н.П., Расстрига В.П., Улья-
нич А.Н. // Тезисы докладов всесоюзной научно-технической конференции. – М., 1989.

2. Оценка устойчивости механизированных крепей в лавах / И.А. Кияшко, Н.П. Овчинников // Уголь Украины. – 1988. – №3. – С. 14-15.

3. Взаимодействие механизированных крепей с боковыми породами / И.А. Кияшко, Н.П. Овчинников и др. – М.: Недра. – 1990. – 128 с.

4. В.В. Харченко, М.П. Овчинников, В.І. Сулаєв, О.А. Гайдай, В.В. Руських. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» «Процессы очистных работ на пологих пластах угольных шахт». (Навчальний посібник). Д.: Национальный горный университет, 2011. – 150 с.