Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
ПЕТЛЬОВАНИЙ Михайло Володимирович

ПЕТЛЬОВАНИЙ Михайло Володимирович

 

Аспірант кафедри. Навчається в аспірантурі з листопада 2008 р.

Приймає активну участь у житті та діяльності кафедри.

Напрям наукової діяльності: «Обґрунтування раціональних параметрів закладки, що твердіє, при відпрацюванні рудних запасів на значних глибинах».

У 2008 р. став переможцем у номінації «Краща дипломна робота», що проводив Науково-освітній центр НГУ.

Науковий напрямок діяльності: «Обґрунтування раціональних параметрів закладки, що твердіє. при відпрацюванні рудних запасів на значних глибинах». Дисертаційна робота ведеться під керівництвом доктора технічних
наук, професора О.М. Кузьменка.

Публікації

Усього опубліковано 4 наукові праці.

Основні публікації за останні роки

1. Петлеваный М.В., Кузьменко А.М. К вопросу о применении поверхностно-активных веществ в качестве пластификатора твердеющей закладки // Материалы ХІХ Междунар. научн. школы. – Симферополь: Таврич. нац. ун-т., 2009.

2. Кузьменко А.М., Петлеваный М.В., Чистяков Е.П., Кулиш С.А. К вопросу подбора состава твердеющей закладки повышенной прочности
// Межвед. сб. науч. трудов. «Геотехническая механика». ИГТМ НАН Украины. – Д., 2009. – Вып. 82. – Том. 1. – С. 50-57.