Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
ПІНЬКОВСЬКИЙ Гліб Станіславович

ПІНЬКОВСЬКИЙ Гліб Станіславович

 

Доктор технічних наук, професор, Лауреат державної премії СРСР. З 2002 р. за пропозицією керівництва Національного гірничого університету працює на посаді професора кафедри підземної розробки родовищ. Викладає дисципліни: «Проектування гірничого виробництва» і «Професійні функції і завдання фахівця».

До 1996 р. Гліб Станіславович працював директором інституту «Дніпродіпрошахт» більше 22 років. Після цього очолював розробку «Програми інтенсифікації виробничої діяльності і розвитку підприємств вугільної промисловості України на 1999-2000 рр.» та інші великі роботи.

Найбільш значимі наукові результати:

– Вперше розроблений і застосований економіко-технологічний метод комплексного дослідження процесів проектування і будівництва з урахуванням наступної експлуатації шахт.

– Розроблений метод і математична модель кількісної оцінки і рівня концентрації ресурсів по регіоні і по окремому підприємству, що дозволяє об’єктивно визначити ступінь концентрації та оцінювати його в різних умовах.

– Виконані дослідження із проектування генеральних планів поверхні шахт, як процесу впорядкування сукупності будинків і споруд, підлеглої організації будівництва шахт.

– Виконані дослідження і визначені зусилля, які необхідні для виводу зі стану спокою і пересування баштових копрів (висотних споруд), а також величини напружень у металевих конструкціях копра.

– Виконані дослідження технологічних процесів при спорудженні вертикальних стовбурів шахт, що дозволило 1,5-2 рази збільшити темпи спорудження стовбурів в умовах перетинання міцних гірських порід і знизити вартість на 15-20%.

– На основі досліджень динаміки розвитку шахти і формування мережі гірничих виробок, як системи, розроблено метод диференційованого визначення параметрів і довжини на момент введення шахти в дію, які забезпечують стійку роботу діючої шахти.

Успіхи трудової та наукової діяльності Г.С. Піньковського відзначені багатьма нагородами: орденами Трудового Червоного Прапора, «Знак Пошани», «Дружби Народів»; Почесною Грамотою Верховної Ради УРСР, почесною відзнакою «Попередити, урятувати, допомогти» Міністерства Надзвичайних ситуацій України; орденом «Мужність, Честь, Гуманність» Союзу Чорнобиль України за участь у ліквідації катастрофи на ЧАЕС, і знака «Шахтарська доблесть» ІІІ ступеня. Він є повним кавалером знака «Шахтарська слава».

Зараз готується до друку підручник з навчальної дисципліни «Проектування гірничого виробництва» для напряму підготовки «Гірництво» спеціальності «Розробка родовищ корисних копалин». В ньому відображено сучасний стан проектування та його значення для суспільства, стадії, технологія та методи проектувальних робіт, види проектної документації та нормативи, управління проектуванням та його якість.

Публікації

Наукові дослідження в галузі проектування, будівництва та експлуатації шахт дали можливість опублікувати 72 наукові праці, з них 3 монографії і одержати 46 авторських посвідчень на винаходи.

Основні публікації

1. Пиньковский Г.С., Вагин Г.И. Крепление стволов шахт с применением передвижных опалубок. – Монография, 1962.

2. Пиньковский Г.С. Маркшейдерские работы при сооружении шахтных стволов. – Монография, 1965.

3. Пиньковский Г.С. Определение прочностных характеристик горных пород при естественной влажности // Уголь Украины. – 1979. – №8. – С. 21-22.

4. Пиньковский Г.С. Резервы повышения эффективности шахтного строительства. – Монография, 1981.