Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
ПОЧЕПОВ Віктор Миколайович

ПОЧЕПОВ Віктор Миколайович

 

Доцент кафедри підземної розробки родовищ, кандидат технічних наук. Працює на кафедрі з 1995 р. після закінчення аспірантури.

У теперішній час читає лекції студентам четвертого курсу спеціальності «Розробка родовищ корисних копалин» з профільної дисципліни  «Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин», є керівником дипломних проектів студентів денної, заочної та екстернатної форми навчання.

З 2002 р. і по теперішній час Почепов В.М. є заступником завідувача кафедри та членом Вченої ради гірничого факультету.

За останній період Віктор Миколайович у співавторстві прийняв участь у написанні підручника «Технологія підземної розробки пластових родовищ корисних копалин» (2005) та двох методичних забезпечень навчальних дисциплін: «Основи комп’ютерної графіки», «Гірничо-комп’ютерна графіка» для студентів спеціальності 7.050301 «Розробка родовищ корисних копалин» (2009). Був одним із засновників трьох нових спеціалізацій кафедри: «Інформаційні технології в гірничому виробництві», «Менеджмент в гірничому виробництві» та «Підземна розробка пластових родовищ з поглибленим вивченням англійської мови».

Почепов В.М. приймає участь у роботі міжкафедрального наукового семінару з захисту кандидатських та докторських дисертацій Національного гірничого університету за спеціальністю «Підземна розробка родовищ корисних копалин». Був офіційним опонентом двох кандидатських дисертацій.

Основна наукова діяльність спрямована на встановлення закономірностей розповсюдження високонапірних цементних струменів в слабкі водонасичені породи з метою подальшого їх закріплення.

Нагороджений знаком «Шахтарська слава» ІІІ ступеня.

Публікації

Усього опубліковано 44 наукові праці, у тому числі 2 підручника, 11 методичних вказівок, 25 наукових статей, отримано 6 патентів на винаходи.

Основні публікації за останні роки

1. Ковалевская И.А., Симанович Г.А., Поротников В.В., Почепов В.Н. Геомеханические особенности упрочнения анкерами слабых приконтурных пород // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2007. – С. 201-208.

2. Почепов В.М., Фомичов В.В., Мамайкін О.Р. Дослідження впливу опорних елементів кріплення на стан порід підошви підготовчої виробки // Науковий вісник НГУ. – 2008. – №8. – С. 47-50.

3. Почепов В.М., Фомичов В.В., Фомичова Л.Я. Інформаційна модель шахти – особливості проектування та основні критерії реалізації // Науковий вісник НГУ. – 2008. – №11. – С. 37-39.

4. Бондаренко В.І., Почепов В.М., Медяник В.Ю., Демидов М.С. Эффективная технология безлюдной добычи угля на весьма тонких пластах // Зб. наук. праць НГУ. – №31. – Д.: НГУ, 2008. – С. 35-43.

5. Бондаренко В.І., Почепов В.М., Фомичова Л.Я., Фомичов В.В. Особливості впливу умов контакту елементів геомеханічної моделі «шаруватий масив-кріплення виробки» на результати обчислювального експерименту // Науковий вісник НГУ. – 2008. – №12. – С. 24-26.

6. Садовенко І.О., Демченко Ю.І., Почепов В.М. Оцінка зміни рівня ґрунтових вод при просіданні меж області фільтрації на шахтному полі // Зб. наук. праць НГУ. – №33. – Том 1. – Д.: НГУ, 2009. – С. 83-87.

7. Ковалевская И.А., Почепов В.Н., Мамайкин А.Р. Эксперементальные исследования перемещений опор стоек крепи пластовой выработки // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2009. – С. 392-397.

8. Simanovich G., Pochepov V., Koval A. Experience of plow system using on thin seams mines of Ukraine. 22nd World mining congress & Expo (11-16 september). Volume I.–Istanbul, 2011. – P. 549-556

9. О.М. Кузьменко, В.М. Почепов. Програма та методичні вказівки до виконання дипломного проекту спеціаліста за фахом “Розробка родовищ корисних копалин” і спеціалізацією 7.090301.02 “Підземна розробка родовищ корисних копалин.” (Методичні вказівки) Національний гірничий університет, 2011.