Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Робота зі студентами

Склад студентів за спеціальністю та спеціалізацією формується з випускників середніх шкіл, коледжів, технікумів, професійних училищ та робітників рудників і шахт, які мають атестат про середню освіту. На денну форму навчання вступають абітурієнти без практичного досвіду роботи на гірничих підприємствах. Для свідомого вибору професії з ними зустрічаються викладачі, які проводять роз’яснювальну роботу.


За останні два роки прийом студентів за державним замовленням стабілізувався та досяг ліцензійної можливості кафедри. Прийом студентів, що навчаються на договірних умовах, за останній рік зріс. Це свідчить про потребу гірничої галузі у фахівцях з цієї спеціальності.

З метою надбання інформації про стан гірничого виробництва викладачі кафедри від’їжджають до шахт і рудників. Там вони вивчають їх потреби в спеціалістах. В основному – це ВАТ «Павлоградвугілля», ДП «Селидіввугілля», «Красноармійськвугілля», «Свердловантрацит», «Торезантрацит», «Львіввугілля», Марганецький ГЗК, Східний ГЗК, Запорізький ЗРК, а також до інших об’єднань цього профілю. Виходячи з цієї інформації кафедра пропонує університету складати план прийому студентів за спеціальністю на перший рік навчання.


Викладачі кафедри проводять багатопрофільну профорієнтаційну роботу, яка складається з таких напрямків:

-      участь факультету у профорієнтаційній роботі гірничого університету. Практикує проведення виїзних занять та прийом попередніх вступних іспитів у навчальних пунктах міст Свердловськ, Червоноград, Дніпрорудне та інших;

-      виступи по обласному радіо та телебаченню;

-      проведення персональних бесід з випускниками середніх шкіл та коледжів;

-      бесіди з батьками – колишніми випускниками кафедри, діти яких закінчують середню школу;          

-      залучення студентів під час виробничої практики або канікул у місцях свого постійного мешкання до професійно-роз’яснювальної роботи серед школярів;

-      проведення «Днів відкритих дверей» на факультеті та кафедрі;

-      участь в роботі приймальної комісії гірничого університету та проведенні співбесід з абітурієнтами.

Впроваджені заходи поліпшують якісний склад студентів першого курсу навчання, що вступають на спеціальність.

Для підвищення ефективності довузівської профорієнтації майбутніх студентів викладачі кафедри проводять заняття з випускниками шкіл, що входять до навчальних комплексів університету, а також із слухачами підготовчих відділень. Вони знайомлять слухачів з майбутньою професією. Розкривають перед ними її специфіку та можливості у подальшій діяльності. Це сприяє свідомому вибору професії абітурієнтом та зниженню числа студентів, що хочуть змінити професію на іншу в процесі навчання.


На кафедрі навчаються студенти на договірних умовах. Серед них є такі, що мають стаж роботи на підприємстві. Більшість студентів закінчили середню школу або технікум і їх підприємство направило навчатися до університету. Контингент студентів поновлюється, в основному, за рахунок раніше відрахованих з університету студентів за різних обставин, але це трапляється дуже рідко. Більшість студентів відраховуються за академічну заборгованість з першого курсу денної та заочної форми навчання. У 2004 р. за цими формами навчання відповідно було відраховано 34(7) чол., серед них 6 чол., що навчалися за контрактами. В 2005 р. – 35(6) чол., у тому числі  5 за контрактом.