Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Спеціалізація: Проектування шахт та підземних споруд

Спеціалізація: ПРОЕКТУВАННЯ ШАХТ ТА ПІДЗЕМНИХ СПОРУД


Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Кваліфікація фахівців: гірничий інженер.
Форми навчання: денна.
Терміни навчання: бакалавр – 4 роки; спеціаліст (магістр) – 1 рік.


Об'єкт діяльності фахівців – процеси проектування, застосування та експлуатації технологій підземного видобутку корисних копалин.
Професійні функції фахівців – проектування будівництва нових, реконструкції та технічного переозброєння вугільних підприємств, локальних комплексів для діючих підприємств із метою їх модернізації, підтримки видобутку вугілля, підвищення безпеки робіт і поліпшення умов праці, підвищення ефективності виробництва, зниження негативного впливу на навколишнє середовище.