Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Михайло Михайлович Протод’яконов

У 1904 р. на кафедрі гірничого мистецтва почав свою педагогічну і наукову діяльність як асистент М.М. Протод’яконов (1874-1930). Зайнявшись вивченням тиску гірських порід на рудничне кріплення, він копітко й послідовно перевіряв свої теоретичні висновки дослідженнями на моделях. Ці дослідження повністю підтвердили справедливість висунутої ним теорії відносної міцності гірських порід. Результати проведених досліджень М.М. Протод’яконов опублікував у книзі «Тиск гірських порід на рудничне кріплення. Теорія рудничного кріплення» (1907).

Дослідження М.М. Протод’яконова зробили його засновником цілого наукового напряму з вивчення гірського тиску і міцності гірських порід.


Студенти з великим інтересом слухали лекції Михайла Михайловича. У 1908 р. після захисту в Петербурзькому гірничому інституті дисертації на тему: «Тиск гірських порід на рудничне кріплення» він здобув ступінь ад'юнкта і звання екстраординарного професора. У 1909 р. – звання ординарного професора кафедри гірничого мистецтва. У той же час він організував кабінет гірничого мистецтва №2 при Катеринославському вищому гірничому училищі (1908 р.) і завідував ним до 1914 року. Основною метою цього кабінету була учбово-допоміжна робота, що включало обслуговування курсів загального характеру. М.М. Протод’яконов – великий учений, який зробив значний внесок у розвиток гірничої справи.


У 1911 р. М.М. Протод’яконов видав відомий підручник «Курс провітрювання рудників». Значення цієї праці настільки велике, що дослідження провітрювання шахт слід вважати самостійним напрямом у науковій творчості М.М. Протод’яконова. Для книги «Опис Донецького басейну» він склав два випуски першого тому: «Проходка шахт і квершлагів» (1914) і «Кріплення шахт і квершлагів» (1916).

М.М. Протод’яконов – автор ряду фундаментальних робіт з основ теорії гірського тиску і методів розрахунку кріплень, а також дуже популярних серед студентів навчальних посібників із провітрювання рудників. Він також опублікував кілька цікавих робіт із проблеми технічного нормування в гірничій справі.

Талановитий гірничий інженер Михайло Михайлович Протод’яконов не був завідувачем кафедрою гірничого мистецтва, він був організатором і керівником (1908-1914) допоміжного кабінету гірничого мистецтва №2. Йому належать роботи, що заклали основи переходу гірничого мистецтва на рівень науки. Він один з перших у світовій гірничій науці відмовився від описової якісної характеристики гірських порід і висунув класифікацію міцності гірських порід за допомогою кількісних коефіцієнтів, що характеризують цю міцність. М.М. Протод’яконов, відмовившись від сформованих методів чисто досвідченого підбора рудничного кріплення, дав методику аналітичного визначення її розміру. Ним уперше розроблена теорія тиску гірських порід, завдяки чому було розпочато ланцюг досліджень у цьому напрямку як у Росії, так і за кордоном.


Центральне місце в дослідженнях М.М. Протод’яконова займають питання гірського тиску. У той час, коли М.М. Протод’яконов почав займатися цими питаннями, гірничій науці був відомий тільки чисто емпіричний шлях рішення питань, пов'язаних з гірським тиском. Дослідним шляхом підбиралися необхідні види і розміри кріплення та величини підтримуючих ціликів корисної копалини. М.М. Протод’яконов поставив за мету створити аналітичний метод визначення величини гірського тиску, що став основою точного рішення складних завдань практики. Знаючи про неможливість для свого часу у всій глибині пізнати закони гірського тиску, М.М. Протод’яконов висунув пропозицію розглядати гірські породи «как состоящие из отдельных кусков, т.е. как тела «несвязные» или до известной степени сыпучие». Він указував, що таке подання не суперечить дійсності, тому що гірські породи завжди в тому або іншому ступені тріщинуваті. Виходячи із цього, М.М. Протод’яконов поширив на гірські породи властивості незв'язаних тіл, які здатні утворювати кут природного укосу, що залежить від коефіцієнта тертя між часточками незв'язаних тіл.


М.М. Протод’яконов мав рідку здатність завойовувати симпатії людей. Цікавлячись кожною людиною, з якою йому доводилося зіштовхуватися, він умів після самої нетривалої бесіди змусити співрозмовника поділитися самими таємними думками. Він завжди намагався надати навколишнім допомогу і полегшити їх скрутне становище. Протягом декількох років М.М. Протод’яконов надавав матеріальну допомогу родині Я.М. Свердлова, коли він перебував у засланні.