Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Науково-дослідні роботи

1. Розробка та впровадження моделі впливу техногенних факторів на геомехачні процеси у структурно-неоднородному гірському масиві.

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. В.І. Бузило.


 

2. Розробка екологічно чистих і безпечних технологій видобутку вугілля.

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. В.І. Бузило


 

3. Наукові основи геомеханіки зміцнення слабих порід навколо гірничих виробок.

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. В.І. Бондаренко

Відповідальний виконавець: д-р техн. наук І.А. Ковалевська


 

4. Наукові основи прогнозу стійкості виробок у дрібношаруватому масиві з урахуванням прогресивних систем розробки.

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. В.І. Бондаренко

Відповідальний виконавець: д-р техн. наук І.А. Ковалевська


 

5. Наукові принципи імітаційного моделювання інтегрованих систем технічного планування інтенсифікації гірничих робіт.

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. І.А. Ковалевська

Відповідальний виконавець: канд. техн. наук Р.О. Дичковський


 

6. Наукові основи керування просторовою системою "масив-кріплення" з урахуванням граничного і позамежного стану та уніфікованими засобами контролю газових сумішей.

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. В.І. Бондаренко

Відповідальний виконавець: д-р техн. наук І.А. Ковалевська


 

7. Розробка технічних пропозицій з запобігання вивалоутворень при проведенні підготовчих виробок на глибоких горизонтах шахт "Червоний партизан" і "Довжанська-капітальна" ДП "Свердловантрацит".

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. І.А. Ковалевська

Відповідальний виконавець: д-р. техн. наук Г.А. Симанович


 

8. Розробка технічного рішення по швидкісному проведенню квершлагу в міцних породах на шахті "Довжанська-капітальна".

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. В.І. Бондаренко

Відповідальний виконавець: д-р. техн. наук В.І. Бузило


 

9. Обгрунтування геотехнологічного імітаційного моделювання системи видобування тонких вугільних пластів технікою нового рівня.

Керівник НДР: канд. техн. наук, доц. Р.О. Дичковський

Відповідальний виконавець: канд. техн. наук, доц. В.Ю. Медяник

У роботі приймали участь: канд. техн. наук, доц. В.В. Руських,

студенти: Є.В. Тимошенко і Д.С. Солодьков


 

10. Розробка наукових принципів екологізованих технологій свердловинної підземної газифікації вугілля (СПГВ).

Керівник НДР: канд. техн. наук, доц. Р.О. Дичковський

Відповідальний виконавець: канд. техн. наук, доц. В.С. Фальштинський


 

11. Обгрунтування параметрів очисного виймання та вибір засобів механізації для умов 1047 лави ВСП шахта "Дніпровська" ВАТ "Павлоградвугілля".

Керівник НДР: канд. техн. наук, доц. Р.О. Дичковський

Відповідальний виконавець: канд. техн. наук, доц. В.В. Руських


 

12. Імітаційне моделювання підземних гірничих робіт на базі їх просторового зображення.

Керівник НДР: д-р. техн. наук, проф. В.І. Бондаренко

Відповідальний виконавець: канд. техн. наук, доц. В.В. Руських


 

13. Програмне забезпечення з розрахунку повітрярозподілу шахт та веденню технічної документації дільніць ВТБ.

Керівник НДР: д-р. техн. наук, проф. В.І. Бондаренко

Відповідальний виконавець: канд. техн. наук, доц. В.В. Руських


 

14. Розробка екологічно чистих і не шкідливих для здоров'я людей способів запуску й експлуатації підземних вугільних газогенераторів, з погляду досвіду в країнах колишнього Радянського Союзу.

Керівник НДР: д-р. техн. наук, проф. В.І. Бондаренко

Відповідальний виконавець: канд. техн. наук, доц. В.С. Фальштинський,

канд. техн. наук, доц. Р.О. Дичковський


 

15. Обгрунтування технологічних і техніко-економічних параметрів колекторної паливно-енергетичної системи, що передбачає підземне спалювання (газифікацію) вугільних пластів.

Керівник НДР: канд. техн. наук, доц. В.С. Фальштинський


 

16. Наукові принципи розробки геометричних інтегрованих систем технічного планування інтенсифікації гірничих робіт.

Керівник НДР: д-р. техн. наук, проф. О.М. Кузьменко


 

17. Теоретичні основи закономірностей впливу інтенсифікації розробки вуглеводметанонасиченого геологічного середовища на планувальні рішення.

Керівник НДР: д-р. техн. наук, проф. О.М. Кузьменко


 

18. Аналіз технічних і організаційних пропозицій з відпрацювання виїмкових стовпів довжиною більш 700м для забезпечення спасіння людей і безпечного виконання гірничорятувальних робіт в умовах шахт західного Донбасу.

Керівник НДР: д-р. техн. наук, проф. О.М. Кузьменко


 

19. Стаціонарні камери-сховища рятувальні шахти.

Керівник НДР: д-р. техн. наук, проф. О.М. Кузьменко


 

20.  Система ресурсозберігаючих технологій видобування, обробки та використання нових декоративних матеріалів у будівництві.

Керівник НДР: канд. техн. наук, доц. О.Є. Хоменко

Відповідальний виконавець: завідувач інноваційного відділу НДЧ М.В. Нетеча


 

21. Виконання дослідження напружено-деформованого стану гірського масиву навколо повітроподаючого штреку ш. "Червоний партизан" ДП "Свердловантрацит" та видання рекомендації з технології проведення, кріплення і підтримки.

Керівник НДР: д-р. техн. наук, проф. В.І. Бондаренко


 

22. Комплексні роботи з розрахунку НДС навколо виробки:

- Розробка й обгрунтування інноваційних параметрів геомеханічної моделі дослідження напружено-деформованого стану друбношаруватого масиву слабких порід.

- Обгрунтування ресурсозберігаючих параметрів кріплення підготовчих виробок методом комп'ютерного моделювання напружено-деформованого стану системи "гірський масив-кріплення".

- Оптимізація параметрів рамно-анкерного кріплення підготовчих виробок методом комп'ютерного моделювання.

Керівники НДР: д-р. техн. наук, проф. В.І. Бондаренко, д-р техн. наук, проф. І.А. Ковалевська


 

23. Дослідження напружено-деформованого стану гірського масиву навколо підготовчих виробок на гор.1300м шахти "Червоний партизан" та розробка рекомендації з підтримки й охорони 73 східного, 75 конвеєрного штреків.

Керівник НДР: д-р. техн. наук, проф. І.А. Ковалевська


 

24. Розробка основних параметрів технологічної лінії по згрудкуванню антрацитових штибів і шламів, бурого вугілля і їх комбінацій на основі установки ХОТ-3 детальною проробкою питань.

Керівник НДР: д-р. техн. наук, проф. В.І. Бондаренко


 

25. Розробка технології і проектування технологічної лінії з вибором серійного та створенням спеціального обладнання по згрудкуванню високозольного шламу на основі адгезійно-хімічної агломерації вугільної сировини з ціллю виготовлення паливних брикетів для спалювання в котлах ЦКШ (циркулюючого киплячого шару)

Керівник НДР: д-р. техн. наук, проф. В.І. Бондаренко


 

26. Розробка моделі комплексної оцінки еколого-гідро-геомеханічних ризиків для підтримки процесів реструктуризації вугільної галузі.

Керівник НДР: д-р. техн. наук, проф. С.В. Власов