Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
РУДЕНКО Микола Констянтинович

РУДЕНКО Микола Костянтинович

 

Кандидат технічних наук, доцент. Працює на кафедрі з 1972 року спочатку молодшим науковим співробітником, а після закінчення аспірантури – старшим науковим співробітником, асистентом, доцентом кафедри.

Руденко М.К. читає лекції студентам третього і п’ятого курсів гірничого факультету з основних дисциплін: «Геотехнологія гірництва» (фахова частина), «Теорія управління станом гірського масиву», «Професійні функції та задачі спеціаліста», «Організація та планування гірничих робіт».

Він постійно готує методичне забезпечення. Зокрема за останній період ним підготовлені методичні забезпечення з таких дисциплін: «Професійні функції та задачі спеціаліста», «Геотехнологія гірництва», «Організація та планування гірничих робіт».

Крім того, для цих дисциплін підготовлені конспекти лекцій, а також в співавторстві виданий підручник «Організація та планування гірничих робіт».

Основна наукова діяльність спрямована на дослідження напружено-деформованого стану гірських порід при розробці вугільних родовищ для встановлення раціональних параметрів систем розробки.

Микола Костянтинович багато часу приділяє вихованню студентів, він являється незмінним куратором студентської групи, готовить студентів до олімпіад. Одним з таких прикладів була доповідь студента гірничого факультету Васильчикова О. «Копанка без цензури», яка одержала І місце.

Серед публікацій за останній час слід відмітити опублікований у співавторстві підручник «Организация и планирование очистных и подготовительных работ» (2009).

 

1. М.К. Руденко, В.І. Сулаєв. Матеріали методичного забезпечення дисципліни «Професійні функції та задачі спеціаліста» для студентів спеціальності 7.090301 Розробка родовищ корисних копалин. Методичні вказівки. Дніпропетровськ.  Національний гірничий університет, 2009.

2. Бондаренко В.І., Руденко М.К., Саллі С.В., Медяник Ю.В. Методичне забезпечення дисципліни «Організація та планування гірничих робіт». Методичні вказівки. Дніпропетровськ.  Національний гірничий університет, 2009.

3. Руденко М.К., Медяник В.Ю. Методичне забезпечення дисципліни «Геотехнологія гірництва» (фахова частина) для студентів спеціальності 6.050301 «Розробка родовищ корисних копалин». Методичні вказівки. Дніпропетровськ.  Національний гірничий університет, 2009