Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
РУСЬКИХ Владислав Васильович

РУСЬКИХ Владислав Васильович

 

Доцент кафедри підземної розробки родовищ, кандидат технічних наук.

Працює на кафедрі з 2004 року після закінчення аспірантури.

У теперішній час читає лекції студентам третього та четвертого курсу спеціальності «Розробка родовищ корисних копалин» з профільних дисциплін: «Процеси гірничих робіт», «Інформаційні технології в гірничому виробництві», «Буропідривні роботи при розробці рудних родовищ», є керівником дипломних проектів студентів денної та заочної форми навчання.

За останній період Владислав Васильович у співавторстві прийняв участь у написанні підручника «Процеси підземних гірничих робіт» та «Довідника з гірничого обладнання дільниць вугільних і сланцевих шахт», двох методичних забезпечень навчальних дисциплін (2009): «Інформаційні технології в гірничому виробництві», «Буропідривні роботи при розробці рудних родовищ» для студентів спеціальності 7.050301 «Розробка родовищ корисних копалин».

Руських В.В. приймає участь у роботі кафедрального наукового семінару з захисту кандидатських та докторських дисертацій Національного гірничого університету за спеціальністю «Підземна розробка родовищ корисних копалин».

Основна наукова діяльність спрямована на розробку імітаційних моделей гірничого виробництва.

Публікації

Усього опубліковано 14 наукових праць, отримано 3 патенти на винаходи.

Основні публікації за останні роки

1. Русских В.В. Определение фактических параметров ударных воздушных волн при производстве массовых взрывов в подземных условиях // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць / Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України. – Д., 2005. – Вип. 55. – С. 176-182.

2. Компьютерные технологии для повышения эффективности работы угольных шахт / Дычковский Р.Е., Руських В.В., Овчинников Н.П. и др. // Науковий вісник НГУ. – 2006. – №7. – С. 7-10.

 

3. Дычковский Р.Е., Растрыга В.П., Мамайкин А.Р., Русских В.В., Медяник В.Ю. Исследование влияния интенсификации добычи угля на технологические параметры // Науковий вісник НГУ. – 2007. – №9. – С. 19-22.

4. Дичковський Р.О., Руських В.В., Фальштинський В.С. Імітаційне моделювання процесів гірничого виробництва при відпрацюванні тонких вугільних пластів // Матер. міжнар. конф. «Форум гірників». – Д.: НГУ, 2008. – С. 77-83.

5. Ivan O. Sadovenko, Yuriy I. Demchenko, Vladislav V. Russkich, Sergiy V. Salli. Estimation of Hydrogeomechanical Stability of Blocks between Mines // Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009. – Krakόw, 16-20 lutego 2009. – P. 611-614.

6. Бондаренко В.И., Русских В.В., Медяник В.Ю., Опыт применения программного обеспечения воздухораспределения в угольных шахтах Украины // Матер. IV междунар. научн.-практ. конф. «Проблемы горного дела и экологии горного производства-2009». – С. 8-12.

7. Бондаренко В.И., Русских В.В., Зубко А.Н., Зубко С.А. Опыт применения программного обеспечения «SingleBlast» в условиях ЗАО «Запорожский железорудный комбинат» // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2009. – С. 234-240.

8. В.В. Русских, В.В. Лапко, С.А. Зубко Развитие технологии добычи и принятие новых технических решений при отработке рудных залежей в сложных горно-геологических условиях Южно-Белозерского месторождения // Науковий вісник НГУ. – 2012. – №5. –