Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
САЛЛІ Сергій Володимирович

САЛЛІ Сергій Володимирович

 

Доцент кафедри підземної розробки родовищ, кандидат технічних наук. Працює на кафедрі з 2007 року.

Проводить заняття з таких дисциплін: «Моделювання виробничих процесів», «Комп’ютерні технології в гірництві», «Геотехнологія гірництва», «Організація та планування очисних та підготовчих робіт», «Основи наукових досліджень», «Інформаційні технології в інноваційній діяльності».

Опубліковано 18 наукових статей. Приймав участь у 2 міжнародних конференціях. У вересні 2008 року підготував та видав монографію «Управління техніко-економічними параметрами вугільних шахт».

Разом з доцентом Руденко М.К. підготував новий курс «Організація гірничого виробництва» на базі новітніх методів викладання, а також прийняв активну участь у розвитку на кафедрі підземної розробки родовищ комп’ютерних методів викладання дисциплін, пов’язаних з моделюванням виробничих процесів.

Спільно з асистентами Лапко В.В. та Мамайкіним О.Р. у 2008-2010 рр. приймав участь в агітаційній роботі по залученню майбутніх студентів у Донецькому регіоні – у містах Єнакієве, Горлівка, Сніжне, Шахтарськ, Торез, Донецьк.

Саллі С.В. – секретар секції «Гірничі науки» Придніпровського наукового центру НАН України.

Основна наукова діяльність спрямована на обґрунтування доцільності корпоративної доробки залишених запасів антрациту, визначенні приватизаційного рейтингу шахт та проблемам відтворення шахтного фонду Донбасу.

Основні публікації за останні роки

1. Саллі С.В., Бондаренко Я.П., Терещенко М.К. Управління техніко-економічними параметрами вугільних шахт. – Д.: Герда, 2009. – 150 с.

2. Саллі С.В. Особливості моделювання доцільності доробки запасів збиткових шахт. // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д., 2009. – С. 101-102.

3. Саллі В.І., Саллі С.В. К вопросам полноты извлечения и корпоративной отработки запасов угля // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2009. – С. 338-345.

4. Салли В.И., Салли С.В. К созданию системы  оценки состояния угольных шахт // Уголь Украины. – 2009. – №6.

5. Estimation of Hydrogeomechanical Stability of Blocks between Mines. Ivan O. Sadovenko, Yuriy I. Demchenko, Vladyslav V. Russkich, Sergiy V. Salli./ Materialy Szkoly Eksploatacji Podziemnej 2009, Krakow.

6. Организация и планирование очистных и подготовительных работ: Учебное пособие для вузов / Бондаренко В.И., Ильяшов М.И., Руденко Н.К.,  Салли С.В. – Д.: НГУ, 2009. – 327 с.