Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Савостьянов О.В.

У 1948 р. закінчив Московський гірничий інститут за спеціальністю «Розробка пластових родовищ» О.В. Савостьянов. Свій трудовий шлях почав в 1948 році на шахті №33 «Капітальна» тресту «Коспашвугілля». Працював на посадах заступника начальника та начальника видобувної дільниці.
У 1950 р. – помічник головного інженера шахти №34 тресту «Красноармійськвугілля». З 1951 по 1954 рр. навчався в аспірантурі Московського гірничого інституту, захистивши кандидатську дисертацію (1954). Його вчителями були О.М. Терпигорєв і Л.Д Шевяков. З 1954 по 1959 рр. працював асистентом кафедри підземної розробки родовищ Дніпропетровського гірничого інституту, з 1959 по 1996 рр. – доцент кафедри підземної розробки родовищ, а з 1996 р. – професор кафедри ПРР.


З 1962 по 1973 рр. обирався на посаду декана шахтобудівного та гірничого факультетів, де виявив високі організаторські та навчально-виховні здібності, за що його було внесено до книги трудової слави Дніпропетровської області.

За період роботи на кафедрі підземної розробки родовищ проявив себе висококваліфікованим вченим та педагогом. Завдяки своїй наполегливості та працездатності в наукових дослідженнях Савостьянов О.В. вперше розробив теорію зрушення гірського масиву при підземній розробці вугільних пластів, яка широко використовується, як у навчальному процесі, так і в практичній роботі вугільних шахт.


Теоретичні розробки Савостьянова О.В. використовувались ІГС ім. О.О. Скочинського при підготовці технологічних схем розробки незахищених та викидонебезпечних пластів Донецького вугільного басейну. Розроблений Олександром Васильовичем пакет прикладних програм використовується Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України для обґрунтування технологічних параметрів розробки газових горизонтів шахт Донбасу.

Савостьянов О.В. – відомий фахівець у галузі геомеханіки гірських порід. За результатами виконаних наукових досліджень опубліковано 2 навчальних посібника, 145 наукових робіт та декілька авторських свідоцтв на винаходи.