Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Наукові школи

1. Терпигорєв О.М. - Засновник кафедри підземної розробки та наукової школи в галузі механізації та автоматизації гірничих робіт, гідромеханізації та підземної газифікації, розвитку гірничої науки. Організатор гірничотехнічної освіти в СРСР.


 

2. Протод'яконов М.М.   - Засновник наукових шкіл в області гірського тиску і відносної міцності гірських порід та утворення склепіння природної рівноваги при підробці масиву гірських порід, а також наукового обгрунтованого нормування праці у гірничому виробництві.


 

3. Шевяков Л.Д.   -  Засновник науковї школи в області гірничого тиску та теорії проектування шахт.


 

4. Цейтлін А.М.  - Засновник наукової школи в області удосконалення технології розробки крутих пластів Донбасу та впровадженню на шахтах скіпових піднімальних установок.


 

5. Новосільцев І.В. - Засновник науоковї школи в області безпеки гірничих робіт та гірничорятувальної справи.


 

 6. Некрасовський Я.Е. - Засновник наукової школи в області технології розробки крутих пластів, які є небезпечними по раптовим викидам вугілля та газу, а також з безлюдного виймання вугілля.


 

7. Зільберман А.І. - Засновник наукової школи в області комплексної механізації гірничих робіт при розробці вугільних та марганцевих родовищ.


 

8. Рахутін В.С. -  Засновник наукового напрямку зі створення конструкціій з м'яких облонок та розробка технології іх застосування в гірничий справі.


 

9. Кіяшко І.А. - Засновник наукової школи в області комплексної механізації виймання вугілля на крутих пластах та селективного виймання тонких вугільних пластів з присіканням бічних порід на пологих пластах в комплексно-механізованих вибоях


 

10. Колоколов О.В. - Засновник наукової школи в області екологічно ефективних технологій підземного видобутку корисних копалин з урахуванням геодинаміки шахтних полів та нетрадиційних (геотехнологічних) способів розробки вугільних пластів.


 

11. Борисенко С.Г. - Засновник наукової школи в області визначення параметрів камерних систем розробки методами фізичного моделювання для різноманітних рудних родовищ.


 

12. Савостьянов О.В. - Наукова діяльність здійснюється за напрямом розробки теорії зсуву гірського масиву при підземних гірничих роботах.


 

13. Бондаренко В.І. - Наукова діяльність здійснюється за напрямом розробки електрохімічних та фізико-хімічних способів закріплення пливунинх та слабких водонасичених порід навколо гірничих виробок.