Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
СЕРДЮК Володимир Петрович

СЕРДЮК Володимир Петрович

 

Доцент кафедри підземної розробки родовищ, кандидат технічних наук.

Працює на кафедрі з 1975 року, після закінчення аспірантури Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема

У теперішній час читає лекції з дисциплін: «Основи наукових досліджень», «Теорія управління станом гірського масиву», «Матеріалознавство» та «Теорія геодинамічних явищ» для студентів гірничого факультету та Інституту заочно-дистанційної освіти, керує дипломними проектами спеціалістів та магістрів.

Поряд з викладацькою роботою на кафедрі займає посаду заступника директора Інституту заочно-дистанційної освіти.

Протягом багатьох років був науковим керівником та відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт, які виконувались згідно замовлень шахт Донбасу та Львівсько-Волинського басейну.

За досягнення у науковій і викладацькій діяльності відзначений Почесними грамотами МОН України і НГУ, нагрудними знаками «Шахтарська слава» ІІІ ступеню і «Почесного шахтаря Галичини».

Основна наукова діяльність спрямована на геомеханічне обґрунтування місць закладення виробок вугільних шахт, вдосконалення техніки і технології відробки тонких і вельми тонких вугільних пластів та підвищення якості вугілля.

Публікації

Усього опубліковано 44 наукові праці, з них 3 за кордоном, отримано 9 авторських свідоцтв на винаходи. Прийняв участь у роботі низки національних і міжнародних конференцій та форумів.

Основні публікації за останні роки

1. Бузило В.И., Савостьянов А.В., Сердюк В.П., Кошка А.Г., Яворский В.Н. Влияние скорости подвигания лавы на состояние прилегающей выработки // Матер. междунар. конф. «Форум горняков». – Д.: НГУ, 2008.

2. Бузило В.И., Сердюк В.П., Савостьянов А.В., Кошка А.Г. Закономерности изменения состояния горного массива при отработке пологих пластов // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2008.

3. Бузило В.И., Кошка А.Г., Сердюк В.П., Юнак С.И., Ефремов В.И. Влияние формы забоя на энергозатраты и сортность добываемой продукции // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2007.

4. Buzylo V.I., Koshka A.G., Serdyk V.P., Morozova T.I. Improvement of Equipment and Metods for Thin Coal Strata Mininq in Western Donbass / Materialy Szkoly Eksploatacij Podzemnej 2008. – Krakow.: Wydawnictwo IGSMiE PAN. – P. 617-621.

5. Бузило В.И., Кошка А.Г., Сердюк В.П., Наливайко Я.М., Дяченко А.М. Формирование качества добываемого угля при отработке пласта сложного строения // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2009.