Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
СИМАНОВИЧ Геннадій Анатолійович

СИМАНОВИЧ Геннадій Анатолійович

 

Доктор технічних наук, професор. Працює на кафедрі з 2009 року на посаді професора, а загалом у Національному гірничому університеті (раніше – Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема) займав посади старшого наукового співробітника, доцента та професора, починаючи з 1982 року після закінчення аспірантури при кафедрі гірничих машин.

Г.А. Симанович читає лекції студентам напряму «Гірництво» та «Інженерна механіка» з дисциплін: «Технологія гірничого виробництва та збагачення корисних копалин», «Гірничі машини», «Руйнування гірських порід вибухом», здійснює керівництво курсовим та дипломним проектуванням, веде магістратуру та аспірантуру.

Невід'ємна форма діяльності викладача – це підготовка найбільш обдарованих студентів до науково-дослідної роботи шляхом їх залучення до розв'язання конкретних науково-практичних задач щодо підвищення ефективності та надійності функціонування вугільних шахт. У цьому сенсі Г.А. Симанович у складі колективу викладачів кафедри підземної розробки родовищ та гірничих машин готує методичне забезпечення – навчальні посібники, підручники та монографії, які рекомендовані до опрацювання студентам вищих навчальних закладів гірничого спрямування. Зокрема, за останній період опублікований підручник «Гірничі машини» у складі багатотомної «Бібліотеки гірничого інженера», низка монографій з проблем ресурсозберігаючої технології підтримки гірничих виробок, наприклад, «Устойчивость подземных горнах выработок», «Геомеханика взаимодействия беззамковых анкеров с породным массивом» та інші.

Наукова спрямованість досліджень пов'язана з кафедрою підземної розробки родовищ з 1995 року та стосується важливого напрямку відродження вугільної промисловості України – забезпечення потрібної стійкості підготовчих виробок маловитратними засобами. У творчій співпраці з колективом вчених кафедри, зокрема проф. В.І. Бондаренком, проф. І.А. Ковалевською, доц. В.В. Фомичовим, розробляються такі напрямки:

– основи теорії багатофакторних за фізичною природою керуючих діянь щодо регулювання стану геомеханічних систем;

– концепції ресурсозбереження за рахунок керованого використання міцностних властивостей масиву навколо виробок;

– методологія адекватного моделювання сучасними комп'ютерними технологіями геомеханічних процесів навколо підготовчих виробок вугільних шахт;

– прогноз експлуатаційного стану пластових виробок методами комп'ютер-ного моделювання та наукове обґрунтування заходів щодо їх маловитратної підтримки.

Публікації

Усього опубліковано 183 наукові праці, у тому числі 12 монографій, отримано 21 патент на винахід. Опубліковано за кордоном 8 наукових статей та зроблено доповіді на міжнародних конгресах, форумах та конференціях.

Основні публікації за останні роки

1. Бондаренко В.И., Ковалевская И.А., Симанович Г.А., Поротников В.В. Теория и практика применения трубчатой анкерной крепи. – Монография. – Д.: Системные технологии, 2005. – 321 с.

2. Бондаренко В.И., Ковалевская И.А., Симанович Г.А., Фомичев В.В. Компьютерное моделирование напряженно-деформированного мелкослоистного состояния породного массива вокруг пластовой выработки. Книга 1. Допредельное деформирование системы «порода-крепь». – Монография. – Д.: Системные технологии, 2006. – 172 с.

3. Бондаренко В.И., Ковалевская И.А., Симанович Г.А., Коваль А.И. Геомеханика взаимодействия элементов системы «породный массив-выемочная выработка-охранная конструкция». – Монография. – Д.: Системные технологии, 2007. – 209 с.

4. Бондаренко В.И., Ковалевская И.А., Симанович Г.А., Фомичев В.В. Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния мелкослоистного породного массива вокруг пластовой выработки. Книга 2. Предельное и запредельное состояния системы «порода-крепь». – Монография. – Д.: Системные технологии, 2007. – 198 с.

5. Bondarenko V.I., Kovalevska I.A., Iljashov M.A., Simanovich G.A. Сomputer Modeling of Mine Working Close on Movement of Coal-Contained Rocky Massif. – New Challenges and Vision for Mining 21st World mining congress. Information Technology in Mining. – Krakov – Katowice – Sosnowice (Poland) : Рatria. – 2008. – P. 1-8

6. Бондаренко В.И., Ильяшов М.А., Ковалевская И.А., Симанович Г.А., Фомичев В.В. Прогноз перемещений контура пластовой выработки в слоистом массиве слабых
пород. – Монография. – Д.: Системные технологии, 2008. – 194 с.

7. Kovalevska I.A., Simanovich G.A., Vivcharenko A.V., Chervatyuk V.G. Working out and Research of the Pliable Ancher with the Elastik Lock. – Materialy Szkoly Eksploatacij Podzemnej 2009. – Krakow: Wydawnictwo IGSMiEPAN. – 2009. – P. 591-597.

8. Ковалевська  І.А. Симанович Г.А. Коваль О.И. Технология возведения у выемочного штрека охранной литой полосы с разгрузочной полостью. Дніпропетровськ: Науковий вісник НГУ, №12

9. Бондаренко В.І. Ковалевська  І.А. Симанович Г.А. Определение уравнений корреляции параметров зоны неустойчивого равновесия приконтурных пород и реакции подсистемы "упрочненные породы-крепь".Дніпропетровськ: Науковий вісник НГУ, №9

10. В.И. Бондаренко, И.А. Ковалевская, Г.А. Симанович. Геомеханика взаимодействия элементов системы "породный массив – выемочная выработка – охранная конструкция".  Монография: Системные технологии. – 2011. – 209 с.