Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
СУЛАЄВ Віктор Іванович

СУЛАЄВ Віктор Іванович

 

Доцент кафедри підземної розробки родовищ, кандидат технічних наук.

Працює на кафедрі з 1991 року, після закінчення аспірантури Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема.

У теперішній час читає лекції з дисциплін: «Технологія підземних гірничих робіт», «Технологія закриття шахт», «Прийняття технологічних рішень в гірничому виробництві», «Професійні функції і задачі спеціалістів» студентам гірничого, електротехнічного факультетів, Інституту заочно-дистанційної освіти, керує дипломними проектами спеціалістів.

Крім викладацької роботи на кафедрі, з 1997 р. за сумісництвом Сулаєв В.І. виконує обов’язки заступника декана заочного факультету, а з 2001 р. у зв’язку з перейменуванням факультету – заступника директора Інституту заочно-дистанційної освіти, голови відбіркової комісії з прийому на спеціальності заочної форми навчання, експерта Центру моніторингу знань та тестування, члена предметної комісії НГУ.

За досягнення у науковій і викладацькій діяльності відзначений Почесними грамотами обласної Ради та Міського Голови, відзнаками «Шахтарська слава» III ступеня і «Відмінник освіти», Почесним Дипломом та подяками НГУ.

Основна наукова діяльність спрямована на вдосконалення техніки і технології розробки тонких і вельми тонких вугільних пластів, дослідження напружено-деформованого стану гірського масиву.

Публікації

Усього опубліковано близько 20 наукових праць, 10 навчально-методичних робіт, отримано 4 авторських свідоцтва та патенти на винаходи. Приймав участь у роботі національних і міжнародних конференцій та форумів.

Основні публікації за останні роки

1. Савостьянов А.В., Сулаев В.И., Григорьев С.П. Закономерности образования полостей в подрабатываемом слоистом горном массиве в зависимости от природных факторов и технологических параметров // Науковий вісник НГУ. – 2005. – №1. –
С. 17-20.

 

2. Савостьянов А.В., Сулаев В.И., Григорьев С.П. Формирование полостей расслоения в горном массиве // Міжвід. зб. наук. праць: Геотехнічна механіка. – Д.: ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України, 2005. – Вип. 55. – С. 129-135.

3. Сулаев В.И., Доценко В.И. Требования, предъявляемые к технологическим схемам разработки пластов Западного Донбасса с закладкой и способы их реализации // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2007. – С. 314-317.