Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
ТАБАЧЕНКО Микола Михайлович

ТАБАЧЕНКО Микола Михайлович

 

Кандидат технічних наук, професор кафедри підземної розробки родовищ. Працює на кафедрі з 1971 року старшим інженером науково-дослідного сектора, з 1974 р. – асистент, 1981-2002 рр. – доцент і з 2002 р. – професор кафедри.

Викладає наступні навчальні дисципліни: «Основи гірничого виробництва», «Фізико-хімічна геотехнологія», «Проектування гірничого виробництва». Керує курсовим і дипломним проектуванням, проводить практичні заняття, виробничі практики.

 

У 1980 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження та удосконалювання технології безнишової виїмки вугілля і безціликового способу охорони підготовчих виробок» на засіданні спеціалізованої Вченої ради К.068.08.01 за фахом 05.15.02 – «Підземна розробка родовищ корисних копалин». Нагороджений знаком «Шахтарська слава» II і III ступеня.

Микола Михайлович є співавтором 1 підручника і 2 навчальних посібників. Підготовлено до друку 1 підручник і 2 практикуми: з підземної розробки родовищ і фізико-хімічної геотехнології.

Табаченко М.М. бере участь у науково-дослідній роботі з розробки свердловинної і шахтної підземної газифікації вугільних пластів у рамках проекту з Європейським Союзом. Розроблені технічні рішення будуть випробувані на експериментальній ділянці в Польщі. Він також працює в області утилізації низькопотенціальної теплової енергії на шахтах, теплоти гірських порід і ґрунтів, шахтної вітроенергетики, технології видобутку вугілля багатокомбайновими механізованими комплексами й охорони підготовчих виробок. За результатами наукових досліджень і технічних розробок подано й отримано 66 авторських свідоцтв і патентів України і Росії, у тому числі за період 2005-2010 рр. – 6 винаходів.

Професор М.М. Табаченко залучає до науково-дослідної роботи студентів гірничого факультету. Так, наприклад, магістр С.А. Тищенко (група ГІ-03-4) одержав грант науково-освітнього центру Національного гірничого університету, має одну наукову публікацію у 2008 р.

Публікації

Усього опубліковано 248 наукових праць, із них 35 методичних розробок, 4 наукові статті в закордонних виданнях, отримано 78 патентів на винаходи.

Основні публікації за останні роки

1. Табаченко Н.М. Проблемы когенерации энергоносителей в угольной промышленности // Уголь Украины. – 2006. – №4. – С. 18-24.

2. Табаченко Н.М. Пульсационный эффект дутья при подземной газификации угольных пластов // Уголь Украины. – 2007. – №3. – С. 3-6.

3. Табаченко Н.М. Альтернативная когенерационная геосистема энергоснабжения в угольной отрасли // Уголь Украины. – 2008. – №2. – С. 3-7.

4. Бондаренко В.И., Табаченко Н.М., Дычковский Р.Е., Фальштынский В.С. Теплонасосная утилизация низкопотенциальной теплоты на шахтах // Уголь Украины. –
2009. – №6. – С.15-18.

5. Табаченко Н.М. Реверсивный эффект дутья при подземной газификации углей
// Уголь Украины. – 2009. – №10. – С. 8-11.

6. Табаченко М.М. Дичковський Р.О. Фальштинський В.С. Медяник В.Ю. Довідник з гірничого обладнання дільниць вугільних і сланцевих шахт. (Довідник). Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011.

7. Табаченко М.М. Дичковський Р.О. Фальштинський В.С. Саїк П.Б. Способи рекуперації тепла порід при підземній газифікації. Науково-техн. зб. «Гірнича електромеханіка та автомотика». - Дніпропетровськ, НГУ. – 2011р. – С. 184-190.

8. Табаченко М.М. Тимошенкео Є.В. Лозинський В.Г. Геотермальні системи виробництва енергоносіїв. Науково-техн. зб. «Гірнича електромеханіка та автомотика». - Дніпропетровськ, НГУ. – 2011р. – С. 198-205.

9. Табаченко М.М. Дичковський Р.О. Фальштинський В.С. Саїк П.Б. Когенерационная реализация газа скважинной газификации угольных пластов на традиционных энергоустановках. Науковий вісник НГУ. – 2011. - №3. – С. 34-41

10. Табаченко М.М. Дичковський Р.О. Фальштинський В.С. Об извлечении метана и искусственного генераторного газа из угольных и сланцевых месторождений //Науковий вісник НГУ. – 2012. - №2.