Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
ТИМОШЕНКО Євген Вікторович

ТИМОШЕНКО Євген Вікторович

 

Аспірант кафедри. Після закінчення Національного гірничого університету в
2008 р. вступив до аспірантури за фахом 05.15.02 – «Підземна розробка родовищ корисних копалин».

У рамках Науково-освітнього центру нашого університету, що фінансується Американським фондом CDRF, Міністерством освіти і науки України та Національним гірничим університетом, приймав участь у конкурсах на кращу студентську та курсову роботу, був призером (друге місце) у номінації на кращу дипломну роботу 2008 р., а також став переможцем колективного гранту на тему: «Обґрунтування геотехнологічного імітаційного моделювання системи видобування тонких вугільних пластів технікою нового рівня».

За час перебування в університеті працював молодшим науковим співробітником на держбюджетних тематиках.

Його наукові дослідження направлені на розробку технологічних рішень при відпрацюванні запасів у складних гірничо-геологічних умовах, а також інтенсифікація гірничих робіт при розробці тонких та вельми тонких вугільних пластів.

Публікації

Усього опубліковано 2 наукові праці.

Основні публікації за останні роки

1. До питання підвищення ефективності відпрацювання тонких вугільних пластів
/ Тимошенко Є.В. // Матер. III междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2009. – С. 583-588.

2. Дичковський Р.О., Тимошенко Є.В. До питання визначення навантажень на кріплення механізованого комплекса при високих швидкостях посування очисного вибою // Межвед. сб. науч. трудов. «Геотехническая механика». ИГТМ НАН Украины. – Д., 2009. – Вып. 82. – Том. 1. – С. 67-74.