Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Спеціалізація: Підземна розробка рудних родовищ

Спеціалізація: ПІДЗЕМНА РОЗРОБКА РУДНИХ РОДОВИЩ
Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Кваліфікація фахівців: гірничий інженер.
Форми навчання: денна, заочна, екстернат.
Терміни навчання: бакалавр – 4 роки; спеціаліст(магістр) – 1 рік.
На базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за даною спеціалізацією можна отримати кваліфікацію – бакалавр, спеціаліст, магістр, з терміном навчання: бакалавр – 2 роки; спеціаліст (магістр) – 1 рік.


Об'єкт діяльності фахівців – геологічне середовище, техніка і технології підземного видобутку корисних копалин рудних родовищ.
Професійні функції фахівців – оперативно-виробниче управління гірничорудним підприємством, проектування технологічних систем виробництва, розрахунково-аналітичне забезпечення виробничих рішень, інженерно-технічне забезпечення видобутку рудних копалин підземним способом


Тривимірна імітаційна модель розбурювання рудного блоку


На лекції з технології підземної розробки рудних родовищ корисних копалин