Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
ЯВОРСЬКИЙ Андрій Васильович

ЯВОРСЬКИЙ Андрій Васильович

 

Асистент кафедри, кандидат технічних наук. Після закінчення аспірантури працює з 2007 року на кафедрі асистентом.

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Закономірності зміни напружено-деформованого стану породного масиву при відпрацюванні пологого вугільного пласта під охоронюваними об'єктами» (науковий керівник д.т.н. проф. Л.В. Новікова).

Яворський А.В. проводить лекції та практичні заняття зі студентами багатьох спеціальностей з дисциплін: «Основи гірничого виробництва», «Основи та термінологія у галузі гірництва», «Технологія розробки підземним способом», «Теорія управління станом гірського масиву» та веде курсове проектування. З 2009 року входить у групу викладачів, які проводять заняття з дисципліни «Основи гірничого виробництва» зі студентами гірничого факультету на англійській мові. Ці заняття проводяться в аудиторії імені
О.В. Колоколова, за яку Яворський А.В. є відповідальним.

На конкурсі «Краща наукова робота серед молодих науковців», який проводився Науково освітнім центром при Національному гірничому університеті у 2008 році, зайняв призове місце.

Приймає активну участь в профорієнтаційній роботі, яка щорічно проводиться НГУ серед випускників шкіл Павлоградського регіону. Виконує обов’язки куратора групи першого курсу. Щорічно керує навчально-ознайомчою практикою групи студентів другого курсу, яка проходить на шахтах ВАТ «Павлоградвугілля».

Основна наукова діяльність пов’язана зі встановленням закономірностей зміни напружено-деформованого стану двошарового породного масиву «наноси-карбон» при відпрацюванні вугільного пласта під охоронюваними об'єктами.

Публікації

Усього опубліковано 15 наукових праць.

Основні публікації за останні роки

1. Yavorsky A. Definition of stiffness coefficient of undermined non-uniform stratified massif / Novikova L., Zaslavskaya L., Yavorsky A. // Scientific Bulletin of NMU. – 2006. – №5. – P. 32-35.

2. Яворский А.В. Оценка жесткости вмещающих пород слоистого массива / Новикова Л.В., Заславская Л.И., Яворский А.В. // Науковий вісник НГУ. – 2006. – №9. – С. 7-8.

3. Яворский А.В. Влияние скорости подвигания фронта очистных работ на скорость оседания слоистого породного массива // Межвед. сб. науч. трудов. «Геотехническая механика». ИГТМ НАН Украины. – Д., 2006. – Вып. 65. – С. 178 – 183.

4.  Связь между оседаниями земной поверхности и напряжениями в двухслойном подрабатываемом массиве / Новикова Л.В., Заславская Л.И., Яворский А.В. // Тези доповідей міжнар. наук.-техніч. конф. пам’яті академіка НАН України В.І. Моссаковського. – Д.: ДНУ, 2007. – С. 349-350.

5. Напружено-деформований стан товщі порід і земної поверхні підроблюваного двошарового масиву «наноси-карбон» / Новікова Л.В., Заславська Л.І., Яворський А.В.
// Матер. міжнар. конф. «Форум гірників». – Д.: НГУ, 2008. – Ч. 2. – С. 119-130.

6. Натурные измерения изменчивости прочности угля и вмещающих пород в зоне дизъюнктивных нарушений / Яворский А. В., Андронович Е.В. // Матеріали 3-ї Міжн. наук.-практ. конф. «Перспективи освоєння підземного простору». – Д.: НГУ, 2009. – С. 19-24.

7. Яворський А.В., Янко В.В., Лапко В.В. Перспективи та проблеми видобутку вугілля під охоронюваними об’єктами в Західному Донбасі. // Межвед. сб. науч. трудов. «Геотехническая механика». ИГТМ НАН Украины. – Д., 2009. – Вып. 82. – Том. 1. – С. 144-150.