Mobirise
portfolio website templates
Mobirise

"Сенс життя в тому, щоб досягти досконалості і розповісти про це іншим." 
Річард Бах

Mobirise

"Великі уми ставлять перед собою цілі, решта людей слідують своїм бажанням"
Уошингтон Ірвінг

Mobirise

"Думки кращих умів завжди стають у кінцевому рахунку думкою суспільства"
Філіп Честерфілд

Mobirise

"Не той дурний, хто не знає, а той, хто знати не хоче"
Григорій Сковорода

Школа підземної розробки 2008

З 05 по 12 жовтня 2008 року у санаторії «Парус» (смт. Гаспра, АР Крим) відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Школа підземної розробки – 2008».

    У конференції цього року взяли участь, виступили з доповідями і в засіданнях круглих столів представники гірничорудних і вугільних підприємств із України й Польщі. Зокрема: Донбаська паливно-енергетична компанія, ВАТ «Павлоградвугілля», ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», ВАТ «шахта «Комсомолець Донбасу», Донецький експертний центр, ДП «Львіввугілля», Донбаський державний технічний університет, Донецький національний технічний університет, Національний університет водного господарства і природокористування, Донецький науково-дослідний інститут, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат», Криворізький технічний університет, Учбово-оперативний воєнізований гірничорятувальний загін ВГРЧ, Національний гірничий університет, Головний інститут гірничої справи (м. Катовіце, Польща), Ястшембська вугільна Спілка «Эльгур + Хансен».

Mobirise

  Пленарне засідання відкрив голова Школи підземної розробки, завідувач кафедри підземної розробки родовищ Національного гірничого університету проф. В.І. Бондаренко. Він привітав учасників ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Школа підземної розробки - 2008" і побажав плідної роботи для зміцнення зв’язків між науковцями і представниками виробничих підприємств.

Перша доповідь – Проект "Гірнича енциклопедія", доповідач д.т.н. В.С. Білецький.

    Українська гірнича енциклопедія – значима подія як для гірників, так і для наукового світу України загалом. Це друга (перша «Енциклопедія кібернетики» 1970-х років) вітчизняна енциклопедія в точних науках.

Електронна версія МГЕ розташована редакційною колегією на найбільшому гірничому Інтернет-порталі Європи за адресою www.Teberia.pl

Наші польські колеги з Ястшембської вугільної спілки А. Чеховски, М. Лубрика і Я. Лубрика презентували доповідь "Розробка аплікаційного програмування системі керування і візуалізації спеціальної видобувної машини".

    Представники Головного Інституту гірництва М. Плонка, С. Райва, З. Любошик зробили доповідь "Principles Of Safe Use Of Powered Supports".

Стабільність функціонування вугільної шахти багато в чому визначається станом підземних гірничих виробок, серед яких у найбільш складних умовах експлуатуються підготовчі виробки, які проведені в шаруватому масиві слабких порід, наприклад, на шахтах Західного Донбасу. У презентації І.А. Ковалевської, Г.А. Симановича, В.І. Бондаренка та В.В. Фомичова викладено результати дослідження НДС системи «порода-кріплення» з використанням як математичної основи обчислювального експерименту методу кінцевих елементів.

    Для ведення гірничих робіт технічними службами гірничих підприємств створюється велике число різної документації. Наприклад, при видобутку руди на кожний масовий вибух складається паспорт оббурювання камери і паспорт буро-вибухових робіт, вручну розраховується провітрювання шахти, складається геологічна документація. 

Mobirise

При розробці вугільних родовищ розробляються паспорти на ведення очисних і підготовчих робіт, плани ліквідації аварій, вручну розраховується провітрювання шахти.

    У зв'язку з викладеним, у штаті кожного підрозділу гірничого підприємства (маркшейдерія, геологія, технічна служба, вентиляція та ін.) інженери займаються рутинною роботою, яка на сучасному етапі комп'ютерних технологій може бути переведена на обчислювальні машини. 

    Заходи з вирішення цього завдання були наведені в доповідях доцента В.В. Руських: "Програмне забезпечення проектування технологічних процесів гірничих робіт" та "Програмне забезпечення для розподілу повітря підземних гірничих підприємств і складання планів ліквідації аварій". 

   Перший день засідань закінчився презентацією нової гіпотези "Фізико-хімічні процеси гідратоутворення у вугленосних відкладеннях і їх викидонебезпечність", доповідач – проф. В.І. Бондаренко. В доповіді було наведено аналіз термобаричних умов для гідратоутворення при впливі природних і техногенних факторів, а також обґрунтовано необхідність урахування можливості утворення гідратів і їх впливу на викидонебезпечність вугілля і вміщуючих порід.

Mobirise

 Другий день роботи конференції виявився досить цікавим на різноманітні доповіді, які ще раз підтвердили багатогранність поняття "гірнича справа".

    Окремо розглядалися питання інноваційних технологій видобутку вугілля: так була презентована доповідь доцента Р.О. Дичковського "Parameters of the temperature distribution in the rock mass containing underground gas – generator". В якості основної технології видобутку енергетичної сировини запропонований метод підземної газифікації та обґрунтована його економічна привабливість.

    На особливу увагу заслуговують презентації польських колег щодо розробки та впровадження програм CAD. Доповідь Марека Роткегеля "Specjalistyczny program CAD do konstruowania odrzwi stalowej obudowy chodnikowej" – яркий приклад цього.

    З великою зацікавленістю учасники конференції зустріли презентацію - доповідь доктора біологічних наук А.І. Горової "Методологія еколого-соціального моніторингу".

     Ця робота дозволить оцінити стан довкілля за цитогенетичними показниками біоіндикаторів, які характеризують загальний токсико-мутагенний фон, що обумовлений дією хімічних та радіаційних забруднювачів довкілля та визначити рівні еколого-генетичної небезпеки для людини та біоти.

    Третій день роботи Школи – День круглих столів.

   Круглий стіл №1 "Передовий досвід. Розробка тонких вугільних та вельми тонких пластів". Організатори: д.т.н. Бондаренко В.І., к.т.н. Черватюк В.Г., Лядецький О.М.

    Розробка тонких пластів на шахтах України показує високу ефективність видобутку та організації праці за рахунок впровадження нових сучасних очисних комплексів. Збільшення довжини лав і виїмкових стовпів дозволяє досягати високого стійкого видобутку. У цьому зв'язку все більш актуальним стає питання кріплення і підтримання виробок у сформованих гірничотехнічних умовах.

    Активну участь в обговоренні проблем підтримання виїмкових виробок в умовах шахт Західного Донбасу прийняли представники ВАТ "Павлоградвугілля" О.В. Засєдатєлєв, А.Ю. Мирошниченко, В.С. Константинов, Р.В. Хавренков, представник ДВЕК М.І. Макаров.

    Злободенних питань розробки тонких крутих та крутопохилих пластів Центрального району Донбасу торкнувся проф. С.С. Гребьонкін.

     Круглий стіл №2 "Колективна безпека при вийманні вугілля довгими стовпами". Організатори: д.т.н. Кузьменко О.М., Мельник В.Б., Дяченко А.П.

    Надійність роботи систем розробки вугільних родовищ згідно з сучасними вимогами до ефективного застосування високопродуктивних очисних комплексів та відповідності технологічних параметрів добування вугілля колективній безпеці працівників та гірничорятувальників у випадку виникнення загазованості, задимленості чи підземної пожежі на добувній або підготовчій дільниці.

    В ході обговорення, питання доцільності застосування камер-сховищ при відпрацюванні коротких стовпів в умовах ДП "Львіввугілля" запропонував А.П. Дяченко.

    Розташування і кількість рятувальних камер, а також схеми їх кріплення, системи життєзабезпечення та економічність підказали внести до розгляду Авдієнко І.Г. та доц. Медяник В.Ю. Проблеми і перспективи використання підземного радіо- та мобільного зв’язку до уваги учасників круглого столу запропонували Зубко А.М. і Кузьмін С.П.

     Сесійним зібранням товаришувала багата культурна програма. В четвертий день конференції, її учасники стали пасажирами теплохода "Еол". Двогодинна подорож уздовж Південного берега Криму принесла екскурсантам багато вражень, а бокал кримського вина теплу дружню атмосферу.

Mobirise
Mobirise

© Copyright 2007-2021  Українська школа гірничої інженерії