Mobirise
site maker
Mobirise

"Сенс життя в тому, щоб досягти досконалості і розповісти про це іншим." 
Річард Бах

Mobirise

"Великі уми ставлять перед собою цілі, решта людей слідують своїм бажанням"
Уошингтон Ірвінг

Mobirise

"Думки кращих умів завжди стають у кінцевому рахунку думкою суспільства"
Філіп Честерфілд

Mobirise

"Не той дурний, хто не знає, а той, хто знати не хоче"
Григорій Сковорода

Школа підземної розробки 2009

 13-19 вересня 2009 року у санаторії «Парус» (смт. Гаспра, АР Крим) відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Школа підземної розробки – 2009».

    У конференції взяли участь, виступили з доповідями і повідомленнями представники вугільної і гірничорудної промисловості України, Польщі, Російської Федерації, Сербії. 

   Пленарне засідання відкривала доповідь голови Школи підземної розробки, завідувача кафедри підземної розробки родовищ Національного гірничого університету проф. В.І. Бондаренка. Він представив сучасний стан технології підземної свердловинної газифікації як радикальної технології видобутку. 

Свою доповідь співголова Всесвітнього гірничого конгресу проф. Єжи Кицьки (Інститут мінеральної сировини і енергетики Польської академії наук, м. Краків, Польща) присвятив сьогоденню і перспективам розвитку вугільної галузі Польщі. 

   К.т.н. О.І. Коваль (ДП «Донецька вугільна енергетична компанія») зробив доповідь на тему: «Керування напруженим станом охоронної смуги виїмкової виробки». У роботі встановлені взаємозв'язки геометричних параметрів литої смуги з глибиною розташування виїмкової виробки і механічних характеристик вуглевміщуючої товщі слабких порід, що дозволяє регулювати напруження в опорній і розвантажувальній зонах охоронної смуги.

Mobirise

  Також були представлені презентації фірм «Сentrum Нydrauliki Dirk Otto Hennlich», «Eurotech SP» (м. Бітом, Польща) і детальний розгляд роботи запропонованої технології в умовах діючого підприємства.

   Проректор з наукової роботи Нікопольського економічного університету, проф. В.І. Ніконець у своїй доповіді розкрив сучасні проблеми марганцеворудних підприємств України та запропонував шляхи їх вирішення.

    В доповіді проф. М.І. Антощенка розглянуто ряд актуальних задач, що пов’язані з проявом гірничого тиску на різних стадіях розвитку і затухання процесів зрушування і ущільнювання порід при відпрацюванні вугільних пластів та запропоновано єдиний методологічний підхід до послідовного встановлення факторів, що визначають гірничий тиск по мірі розвитку очисних робіт у шахтному полі.

    Начальник проектно-конструкторського відділу ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат» М.М. Пастушенко розповів присутнім про досвід застосування програмного забезпечення «SingleBlast» для проектування очисних робіт в умовах гірничих підприємств ЗЗРК.

Mobirise
Mobirise

Інтерес і живу дискусію викликала доповідь к.т.н. В.В. Фомичова на тему «Взаємозв'язок НДС елементів системи «масив-кріплення» із міцнісними характеристиками бокових порід», у якій наведені результати досліджень впливу міцнісних характеристик слабких порід, що вміщують пластову виробку, на НДС елементів системи «шаруватий масив-кріплення виробки» в умовах граничного і позамежного їх деформування та доповідь Артура Дичко (Інститут мінеральної сировини і енергетики, м. Краків, Польща) «Інформаційні технології в польській гірничий промисловості», де запропонована інформаційна система, що дає можливість значно розширити область моделювання виробничих процесів, моніторингу технологічної ситуації і прийняття відповідних рішень у цьому секторі економіки. Також були розглянуті питання підземної газифікації вугільних пластів, проявів гірського тиску в різні періоди розвитку процесу зрушення підроблених порід при виїмці вугільних пластів, застосування нового програмного забезпечення та ін.

    У ході конференції провідні фахівці вуглевидобувних підприємств обмінювалися думками і враженнями. Таким був другий день нашої Школи. 

    Третій день був представлений 8 доповідями. Особливий інтерес викликали питання, розглянуті в доповідях В.М. Окалєлова (Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ) «Дослідження характеру зміни довжини гірничих виробок з часом роботи шахти» і П.М. Должикова (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля) «Технологічні та організаційні проблеми при видобутку вугілля в довгих лавах». 

    Доповіді наших польських колег з Головного інституту гірничої справи (м. Катовіце, Польща) Анджея Валентека і Олександра Врани були дуже цікаві і викликали жваву дискусію. 

   Завершив засідання Г.Я. Міщенко (НВФ «Маскарт», м. Дніпропетровськ) доповіддю на тему: «Досвід використання наномодифікатора тертя «МЕГАФОРС» у промисловому устаткуванні». Реалізація фірми «Маскарт» дала можливість одержати Рекорд України. 

    Заключне Пленарне засідання включало 6 доповідей, у тому числі доповідь проф. О.М. Кузьменка (начальник науково-методичної ради, НГУ) про нові навчальні плани підготовки гірничих фахівців, яка викликала енергійну дискусію.

Mobirise
Mobirise

© Copyright 2007-2021  Українська школа гірничої інженерії