Mobirise
free html5 templates
Mobirise

"Сенс життя в тому, щоб досягти досконалості і розповісти про це іншим." 
Річард Бах

Mobirise

"Великі уми ставлять перед собою цілі, решта людей слідують своїм бажанням"
Уошингтон Ірвінг

Mobirise

"Думки кращих умів завжди стають у кінцевому рахунку думкою суспільства"
Філіп Честерфілд

Mobirise

"Не той дурний, хто не знає, а той, хто знати не хоче"
Григорій Сковорода

Mobirise

М. Барабаш. ДТЭК: комплексный подход к декарбонизации

_

В. Бондаренко, І. Салєєв, В. Черняк. Забезпечення ефективності програм розвитку гірничодобувних підприємств на основіпроектного підходу 

_

Г. Симанович, В. Черватюк, А. Вивчаренко. Влияние жесткости обрушенных пород кровли выработанного пространства насостояние подготовительных выработок

_

А. Фёдоров, С. Гончаров, Н. Алиева. Технология обезвоживания зернистых глинистых углесодержащих продуктов при обогащении углей марки «Г»

_

V. Klymenko, V. Martynenko, Yu. Vynnykov. Identification of the parameters of the thermodynamic cycle of gas hydrate installation of fractionation biogas

_

А. Ковальчук, В. Дергоусов. Обеспечение угледобывающих предприятий современными высокопроизводительными проходческими и очистными комбайнами

_

И. Ковалевская, А. Гусев, В. Снигур. Оценка взаимовлияния деформационно-силовых характеристик элементов крепежной системы

_

В. Бузило, А. Павличенко, В. Сердюк, С. Крючков. Екологічна безпека навколишнього середовища в умовах реформування вугільної галузі

_

М. Барабаш, И. Салеев, В. Пилюгин. Анализ подходов по определению безопасного уровня добычи лавы при отработке газоносных угольных пластов

_

В. Бондаренко, Д. Малашкевич, Ю. Чередниченко. Технологічна схема селективного виймання вугілля із залишенням породи присікання у виробленому просторі

_

М. Зоценко, Л. Педченко, М. Педченко. Розробка покладів природних бітумів (бітумінозних пісків) на основі технології свердловинного гідровидобутку

_

Н. Калугина, О. Чеснокова, Е. Калиущенко. Исследования самонагревания угольных пластов на больших глубинах

_

В. Коболев. Природа опасности угольных шахт Донбасса

 _

P. Koltun, V. Novozhilov, V. Klymenko. Evaluation of the life cycle in the production of separated mix of rare earth oxides, which are being mined in Australia

 _

В. Красник. Шляхи підвищення ефективності роботи державних підприємств вугільної промисловості 

 _

О. Владико, Д. Мальцев, О. Малова. Визначення цілей роботи підприємства при впровадженні додаткових технологій виймання корисної копалини


А. Мирошниченко. Комплексный сервис горно-шахтного оборудования – важный аспект увеличения эффективности добычи

 _ 

К. Софійський, В. Зберовський. Основні напрями досліджень стану системи «вугілля – газ» при динамічних режимах нагнітання рідини

 _ 

С. Юнак, В. Яворський, А. Яворський. Мотивація до безпечної праці працівників вугільних шахт

 _ 

Г. Гайко, Л. Пига. Газовиділення метаногідратів Чорного моря як ресурс газозабезпечення прибережних районів

 _ 

Л. Мещеряков, В. Сулаєв, Д. Сулаєв. Розробка автоматизованої інформаційної системи моніторингу стану очисного комбайна

 _ 

М. Фик, В. Білецький, М. Аббуд, М. Аль-Султан. Раціональне використання геотермальної енергії нафтогазових свердловин за їх дуальної експлуатації

 _ 

О. Кошка, В. Медяник, Д. Кошка. Технологія відпрацювання суміжних виїмкових стовпів

 _ 

Б. Деглин, С. Бондаренко, Е. Билоус. О повышении точности прогнозов газодинамических явлений в горных выработках угольных шахт

 _ 

В. Медяник, В. Лапко, Ю. Демченко. Методичні підходи щодо оцінювання внутрішніх економічних резервів на вугледобувних підприємствах

 _

Н. Моркун, В. Тронь, Д. Паранюк. Оцінка геологічної структури гірської породи в процесі буріння розвідувальних свердловин

 _

В. Фомичов, Л. Фомичова, В. Почепов. Аспекти застосування в гірництві технологічних компонент штучного інтелекту

_

О. Коптовець, Є. Коровяка, В. Расцвєтаєв. Технічний рівень рейкового транспорту шахт по ефективності тяги і гальмування


А. Мартинов, Ю. Плотнікова. Щодо питання поліпшення мікрокліматуу виробках з високою температурою оточуючого гірського масиву

_

А. Юрченко. Дослідження параметрів розповсюдження пилової хмари після масового вибуху в залізорудному кар’єрі

_

О. Яворська, С. Чеберячко. Усвідомлена промислова безпека

_

Л. Ширин, Р. Егорченко. Пути повышения эффективности дегазационных систем при работе высоконагруженных лав


C. Негрій. Визначення пріоритетів розробки засобів охорони підготовчих виробок

_

В. Сеничкин. Модернизированный привод СП251 – шаг к созданию автоматизированной транспортной цепочки

_

Д. Рудаков, О. Інкін, Н. Деревягіна. Напрями та перспективи використання теплового ресурсу закритих шахт

_

В. Бондаренко, Д. Малашкевич, В. Руських. Дослідження силових та деформаційних параметрів навантаження механізованого кріплення при розміщенні породи у виробленому просторі

_

P. Saik, М. Smoliar, V. Lozynskyi. Facility for research into gasification processes of solid fossil fuels

_

В. Фомичов, О. Мамайкін, В. Соцков. Інтегральна система доповненої реальності при аналізі стану фізичних об’єктів

_

Д. Савельєв, И. Лутс, Д. Пустовой. Способ снижения запыленности атмосферы в горной выработке при ведении взрывных работ

_

Е. Федоренко. Сучасні вимоги до систем газопостачання сільських населених пунктів і захисту газопроводів від корозії

_

В. Фомичёв, А. Мамайкин, А. Камулин. Оптимизация технологической схемы добычи угля при построении энергоэффективных экосистем угольных шахт

Л. Мещеряков, А. Ширін. Геоекологічні проблеми локалізації техногенних наслідків гірничого виробництва

_

Д. Фуриленко. Усиление крепления на сопряжении в местах вываловпород кровли в условиях тонких пластов Западного Донбасса

Р. Лисенко, О. Касьян, Д. Янкін. Порівняльний аналіз способів транспортування метану вугільних шахт

 


© Copyright 2007-2024  Українська школа гірничої інженерії