Mobirise
create your own site for free
Mobirise

"The point of life is to reach perfection and tell it to others."
Richard Bach

Mobirise

"Great minds set goals, other people follow their wishes"
Washington Irving

Mobirise

"The thoughts of better minds always become the opinion of society"
Philip Chesterfield

Mobirise

"Not the stupid one who doesn't know, the one who doesn't want to know"
Gregory Skovoroda

Mobirise

М. Барабаш. ДТЭК: комплексный подход к декарбонизации

_

В. Бондаренко, І. Салєєв, В. Черняк. Забезпечення ефективності програм розвитку гірничодобувних підприємств на основіпроектного підходу 

_

Г. Симанович, В. Черватюк, А. Вивчаренко. Влияние жесткости обрушенных пород кровли выработанного пространства насостояние подготовительных выработок

_

А. Фёдоров, С. Гончаров, Н. Алиева. Технология обезвоживания зернистых глинистых углесодержащих продуктов при обогащении углей марки «Г»

_

V. Klymenko, V. Martynenko, Yu. Vynnykov. Identification of the parameters of the thermodynamic cycle of gas hydrate installation of fractionation biogas

_

А. Ковальчук, В. Дергоусов. Обеспечение угледобывающих предприятий современными высокопроизводительными проходческими и очистными комбайнами

_

И. Ковалевская, А. Гусев, В. Снигур. Оценка взаимовлияния деформационно-силовых характеристик элементов крепежной системы

_

В. Бузило, А. Павличенко, В. Сердюк, С. Крючков. Екологічна безпека навколишнього середовища в умовах реформування вугільної галузі

_

М. Барабаш, И. Салеев, В. Пилюгин. Анализ подходов по определению безопасного уровня добычи лавы при отработке газоносных угольных пластов

_

В. Бондаренко, Д. Малашкевич, Ю. Чередниченко. Технологічна схема селективного виймання вугілля із залишенням породи присікання у виробленому просторі

_

М. Зоценко, Л. Педченко, М. Педченко. Розробка покладів природних бітумів (бітумінозних пісків) на основі технології свердловинного гідровидобутку

_

Н. Калугина, О. Чеснокова, Е. Калиущенко. Исследования самонагревания угольных пластов на больших глубинах

_

В. Коболев. Природа опасности угольных шахт Донбасса

 _

P. Koltun, V. Novozhilov, V. Klymenko. Evaluation of the life cycle in the production of separated mix of rare earth oxides, which are being mined in Australia

 _

В. Красник. Шляхи підвищення ефективності роботи державних підприємств вугільної промисловості 

 _

О. Владико, Д. Мальцев, О. Малова. Визначення цілей роботи підприємства при впровадженні додаткових технологій виймання корисної копалини


А. Мирошниченко. Комплексный сервис горно-шахтного оборудования – важный аспект увеличения эффективности добычи

 _ 

К. Софійський, В. Зберовський. Основні напрями досліджень стану системи «вугілля – газ» при динамічних режимах нагнітання рідини

 _ 

С. Юнак, В. Яворський, А. Яворський. Мотивація до безпечної праці працівників вугільних шахт

 _ 

Г. Гайко, Л. Пига. Газовиділення метаногідратів Чорного моря як ресурс газозабезпечення прибережних районів

 _ 

Л. Мещеряков, В. Сулаєв, Д. Сулаєв. Розробка автоматизованої інформаційної системи моніторингу стану очисного комбайна

 _ 

М. Фик, В. Білецький, М. Аббуд, М. Аль-Султан. Раціональне використання геотермальної енергії нафтогазових свердловин за їх дуальної експлуатації

 _ 

О. Кошка, В. Медяник, Д. Кошка. Технологія відпрацювання суміжних виїмкових стовпів

 _ 

Б. Деглин, С. Бондаренко, Е. Билоус. О повышении точности прогнозов газодинамических явлений в горных выработках угольных шахт

 _ 

В. Медяник, В. Лапко, Ю. Демченко. Методичні підходи щодо оцінювання внутрішніх економічних резервів на вугледобувних підприємствах

 _

Н. Моркун, В. Тронь, Д. Паранюк. Оцінка геологічної структури гірської породи в процесі буріння розвідувальних свердловин

 _

В. Фомичов, Л. Фомичова, В. Почепов. Аспекти застосування в гірництві технологічних компонент штучного інтелекту

_

О. Коптовець, Є. Коровяка, В. Расцвєтаєв. Технічний рівень рейкового транспорту шахт по ефективності тяги і гальмування


А. Мартинов, Ю. Плотнікова. Щодо питання поліпшення мікрокліматуу виробках з високою температурою оточуючого гірського масиву

_

А. Юрченко. Дослідження параметрів розповсюдження пилової хмари після масового вибуху в залізорудному кар’єрі

_

О. Яворська, С. Чеберячко. Усвідомлена промислова безпека

_

Л. Ширин, Р. Егорченко. Пути повышения эффективности дегазационных систем при работе высоконагруженных лав


C. Негрій. Визначення пріоритетів розробки засобів охорони підготовчих виробок

_

В. Сеничкин. Модернизированный привод СП251 – шаг к созданию автоматизированной транспортной цепочки

_

Д. Рудаков, О. Інкін, Н. Деревягіна. Напрями та перспективи використання теплового ресурсу закритих шахт

_

В. Бондаренко, Д. Малашкевич, В. Руських. Дослідження силових та деформаційних параметрів навантаження механізованого кріплення при розміщенні породи у виробленому просторі

_

P. Saik, М. Smoliar, V. Lozynskyi. Facility for research into gasification processes of solid fossil fuels

_

В. Фомичов, О. Мамайкін, В. Соцков. Інтегральна система доповненої реальності при аналізі стану фізичних об’єктів

_

Д. Савельєв, И. Лутс, Д. Пустовой. Способ снижения запыленности атмосферы в горной выработке при ведении взрывных работ

_

Е. Федоренко. Сучасні вимоги до систем газопостачання сільських населених пунктів і захисту газопроводів від корозії

_

В. Фомичёв, А. Мамайкин, А. Камулин. Оптимизация технологической схемы добычи угля при построении энергоэффективных экосистем угольных шахт

Л. Мещеряков, А. Ширін. Геоекологічні проблеми локалізації техногенних наслідків гірничого виробництва

_

Д. Фуриленко. Усиление крепления на сопряжении в местах вываловпород кровли в условиях тонких пластов Западного Донбасса

Р. Лисенко, О. Касьян, Д. Янкін. Порівняльний аналіз способів транспортування метану вугільних шахт

 


© Copyright 2007-2020  Ukrainian school of mining engineering